Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Innehållet uppdaterat 2 augusti 2019

Risken för skogsbrand ökar och är just nu störst i de södra delarna av länet

Bild på gräsbrand

Risken för skogsbrand ökar, särskilt i de södra delarna av länet. Just nu råder inget eldningsförbud i Värmland trots att det lokalt kan vara väldigt torrt i skog och mark. Men kom ihåg att alltid vara försiktig vid eldning utomhus. Håll koll på brandrisken där du är via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute".

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud men vädjar till allmänheten att iaktta mycket stor försiktighet. Engångsgrillar eller liknande anordningar bör undvikas.

Kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands. Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus, och om det råder eldningsförbud där du vistas.

När Länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats och i sociala medier. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media och andra aktörer i länet.

Om eldningsförbud

Håll koll på brandrisken

Du kan själv hålla koll på brandrisken genom både SMHI:s prognoser och appen "BRANDRISK Ute".

SMHI:s brandriskprognoslänk till annan webbplats

Ladda ner appen "BRANDRISK Ute"länk till annan webbplats

Vid frågor om lokala regler för eldning utomhus och eldningsförbud, vänd dig till din kommun.

Kontakt