Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det lättare att hitta och uppleva naturreservat nära dig

I Sverige har vi över 5 000 naturreservat. I Värmland finns 200 av dem. Några områden är stora. Några är små. Och några finns i närheten av där du bor. Genom olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket är det nu lättare att hitta dessa värdefulla naturområden och även se vad som finns att uppleva i dem.

Hovfjället, Kummelön, Tegen och Tiskaretjärn. Det är några av namnen på Värmlands 200 naturreservat. Där är naturen skyddad, för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden.

- Vi jobbar ständigt med att utveckla tillgängligheten för våra besökare i de skyddade områdena. Med hjälp av kartverktyg och information på Länsstyrelsens hemsida kan fler människor hitta till naturreservaten, säger Jenny Olsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

I kartverktygen finns till exempel cykelleder, naturstigar, vandringsleder, ridleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

- Genom den här informationen vill vi förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i våra skyddade områden och sänka tröskeln för att ta sig ut i naturen. Kunskap om ett område ger även en rikare upplevelse och förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen, avslutar Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

För närvarande visas information från cirka 2 250 områden.

Här kan du hitta kartverktygen:

Länsstyrelsen Värmlands webbsida ”Besök och upptäck”

Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad naturlänk till annan webbplats

Kontakt