Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsbrist trots högt bostadsbyggande i länet

Idag släpps den årliga bostadsmarknadsanalysen av Länsstyrelsen Värmland. Enligt rapporten är det fortsatt bostadsbrist i Värmland trots att länet har ett högt bostadsbyggande. Många grupper i samhället har det fortsatt svårt att hitta en lämplig bostad och står helt eller delvis utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

- Värmland producerar bostäder i en hög takt men bristen är ändå påtaglig. En obalans uppstår när lägenheter av samma storlekar och priser byggs vilket inte helt motsvarar det som efterfrågas. Alla människor har rätt till en bostad och för detta behöver länets aktörer arbeta gemensamt. Bostadsförsörjning handlar om mer än bara bostadsbyggande, säger Amanda Bäckström, plan- och bostadshandläggare på Länsstyrelsen Värmland.

Fakta från rapporten:

  • Under 2018 ökade Värmlands befolkning med 1083 personer. Det finns dock stora lokala skillnader i befolkningstillväxt. Vi lever längre och längre och människor i arbetsför ålder minskar.
  • 11 av 16 kommuner i Värmland har underskott på bostäder. 13 av 16 kommuner rapporterar ett underskott på bostäder i centralorten. Bostadsbehovet är störst bland hemlösa, äldre, personer med funktionsnedsättning, unga, studenter, våldsutsatta kvinnor och nyanlända.
  • Under 2018 färdigställdes 1484 bostäder, detta är den högsta siffran sedan finanskrisen på 90-talet. 829 bostäder påbörjades i Värmland 2018 och 1230 bostäder förväntas påbörjas under 2019. Ett ökande renoveringsbehov finns i kommunernas befintliga bostadsbestånd.
  • Den största begränsande faktorn för att bygga nya bostäder i länet har med ekonomi och finansiering att göra, särskilt de hårda nedskrivningsreglerna.

Regional bostadsmarknadsanalys 2019

Regional bostadsmarknadsanalys 2019 (pdf)PDF

Kontakt