Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter björn i Värmland

Länsstyrelsen har den 11 juni beslutat om licensjakt efter björn i Värmlands län. Max två björnar får fällas under jakten som startar den 21 augusti.

Max två björnar får fällas under jakten. Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar och ungar som följer björnhona, får fällas. Jakten får utföras enligt de villkor som framgår av beslutet.

Licensjakten är tillåtet i hela länet utom i det område inom Torsby kommun på dryga 400 km2 som är markerat i kartan (se nedan). Jakten startar 21 augusti och kommer som längst att pågå till och med 15 oktober, eller tills dess att två björnar fällts.

Syftet med denna begränsade och strängt kontrollerade licensjakt är att bidra till en bättre samexistens mellan människa och björn i Värmlands län. Tidigare licensjakter i Värmland bedöms också ha medfört positiva effekter på acceptansen för björn.

Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn 2019 tar även hänsyn till de riktlinjer som tagits fram av Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län och som återfinns i länets förvaltningsplan för stora rovdjur.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.