Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av

Miljööverenskommelser i Värmland

Över 40 åtgärder redan genomförda

På Värmlands miljö- och klimatdag den 20 mars 2018 så skrevs de första miljööverenskommelserna, mellan Länsstyrelsen Värmland och länets kommuner samt Region Värmland.

Miljööverenskommelserna är fyllda med åtgärder för miljön och klimatet och ska stärka genomförandet av våra regionala åtgärder för miljömål, klimat och energi, Agenda 2030 samt klimatanpassning.

Fem prioriterade fokusområden för Värmland:

  1. Minskad klimatpåverkan
  2. Hållbar samhällsplanering
  3. Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap
  4. Hållbar vattenförvaltning
  5. Hälsa och livsstil

Hur går åtgärdsarbetet i Värmland?

Ett år in i åtgärdsarbetet har Länsstyrelsen nu gjort en första uppföljning för att se hur långt kommunerna och Region Värmland har kommit i arbetet. Vi kan se att över 40 av de 180 åtgärderna är genomföra och att ytterligare över 100 åtgärder är påbörjade.

Inom fokusområdet Minskad klimatpåverkan har kommunerna bland annat byggt ut sin laddinfrastruktur, implementerat klimatkompensation av kommunens tjänsteresor, byggt en knutpunkt för kollektivtrafik, cykel och gång och flera kommuner erbjuder nu personalcyklar till kommunens anställda.

Projekt om bioekonomi ”Innovativa Gröna Grums” har genomförts samt EU-projektet ”Hållbart resande i ett växande Värmland” med flera kommuner i Värmland.

I fokusområdet Hållbar samhällsplanering har flera kommuner tagit fram tydligare riktlinjer för hur man planerar ett långsiktigt hållbart samhälle. Hänsyn till klimatförändringar och ekosystemtjänster har ökat vid framtagandet av nya planer.

De åtgärder inom Hållbart brukande av jord- och odlingslandskap som genomförts är att kommunens skogsbruk har PEFC och FSClänk till annan webbplats certifieringar.

Flera kommuner har arbetet med att ta fram och implementera VA-planer. Inventering av enskilda avlopp samt återvinning av växtnäring från slam är andra genomförda åtgärder inom fokusområde Hållbar vattenförvaltning.

I fokusområde Hälsa och livsstil har kommunerna genomfört åtgärder för att minska matsvinn och öka andelen klimatsmart mat. Åtgärder för att minska användningen och spridningen av plast samt miljö- och kemikaliekrav vid om- och nybyggnation har också genomfört.

Mer att läsa!

Arvika kommunlänk till annan webbplats

Forshaga kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlstads kommunlänk till annan webbplats

 

Alla miljööverenskommelserlänk till annan webbplats

Kontakt