Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till ny strategi för ett klimatneutralt Värmland

I ett förslag till ny energi- och klimatstrategi för Värmland så lyfter Länsstyrelsen Värmland fram fyra områden som avgörande för att vi ska klara energi och klimatmålen. Dessa är fossilfria och effektiva transporter, robust och flexibelt energisystem, långsiktigt hållbart jordbruk samt ansvarstagande konsumtion.

Nu skickar vi ut förslaget på remiss.

Strategin beskriver hur vi i Värmland kan ta oss an en av vår tids största samhällsutmaningar – att på ett par decennier minska vår klimatpåverkan till noll. Den pekar ut riktningen och ambitionsnivån för det samlade regionala arbetet med att nå de långsiktiga energi- och klimatmålen.

Fyra målbilder

I förslaget presenterar Länsstyrelsen - tillsammans med länets kommuner, näringsliv och andra aktörer - en gemensam bild av vad Värmland ska uppnå i energi- och klimatarbetet. Alla har fått bidra till de fyra målbilder som beskriver en önskad framtid i Värmland, då målet om ett klimatneutralt län är uppnått.

- Tillsammans kan vi komma mycket längre, säger Jörgen Persson som är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Värmland. Men ett första steg är att få samma bild av vad vi vill nå och utmaningarna på vägen dit. Med en gemensam målbild blir det enklare att identifiera åtgärder och att föra dialog om prioriteringar.

Synpunkter på förslaget tas emot fram till den 23 augusti 2019.

Remissen på Länsstyrelsens Värmlands webbplats (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Något du undrar över?

Länsstyrelsen bjuder in till två möten då du kan ställa frågar om strategin och remissen. Vi erbjuder ett möte på Länsstyrelsen och ett via Skype.

Läs mer och anmäl dig här!

Möte 1 på Länsstyrelsen, 5 juni kl 8.30-10länk till annan webbplats

Möte 2 via Skype, 5 juni kl 14.30-15.30länk till annan webbplats

Kontakt