Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya miniminivåer för varg – fastställda av Naturvårdsverket

Den nya miniminivån i Värmland är 7,5 vargföryngringar, vilket motsvarar ca 75 vargar.

Naturvårdsverket beslutade idag om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet. För Värmlands län är den nya miniminivån 7,5 vargföryngringar, vilket motsvarar ca 75 vargar.

Den tidigare miniminivån var 11 föryngringar. Minskningen av miniminivån i Värmland är en följd av att vargstammen har spridit sig i landet och miniminivån i andra län har istället höjts.

Hur går fastställandet till?

Naturvårdsverket fastställer nivåerna baserat på förslag från länsstyrelserna. Viltförvaltningsdelegationerna prövar frågan om godkännande av dessa förslag innan de sammanställs och skickas till Naturvårdsverket.

Licensjakt eller ej i Värmland?

De länsvisa miniminivåerna är inte avgörande för om det kan bli licensjakt på varg, utan detta avgörs av om antalet vargar nationellt är högre än den nationella miniminivån på 30 föryngringar. Om antalet föryngringar i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet överskrider miniminivån för hela området (28,5 föryngringar) så kan Naturvårdsverket delegera rätten att besluta om licensjakt till alla län inom området. De länsvisa miniminivåerna kan här ge en riktlinje om var någonstans jaktuttaget bör ske.

I praktiken är det framför allt lokala koncentrationer av vargrevir inom området som helhet som hittills har avgjort var någonstans licensjakten sker, eftersom som många revir ligger på gränsen mellan flera län.

Fortsatt process för miniminivåer för björn och järv

Miniminivåerna anges i antal föryngringar på både läns- och rovdjursförvaltningsområdesnivå och gäller i fem år. De kan även ses över tidigare om till exempel en ökad spridning gör att nivåerna kan justeras. Processen har pågått sedan våren 2018 med miniminivåer för varg och lodjur. Nu återstår att revidera miniminivåer för björn och järv, som ska fastställas i slutet av året. Mer information och vilka nivåer som gäller för varje län finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Beslut - fastställande av miniminivåer för varg gällande rovdjursförvaltningsområden och län, (PDF)PDF

Nya miniminivåer för varg i Sverige – pressmeddelande (Naturvårdsverkets webbplats)länk till annan webbplats

Om Länsstyrelsens arbete med förvaltning av stora rovdjur

Kontakt