Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risken för gräsbrand är stor och risken för skogsbrand ökar på flera håll i länet

Bild på gräsbrand

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Håll koll på brandrisken där du är via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute".

Var försiktig vid eldning utomhus och kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands. Det är även ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas.

Länsstyrelsen har för närvarande inte fattat något beslut om generellt eldningsförbud men vädjar till allmänheten att iaktta mycket stor försiktighet. Engångsgrillar eller liknande anordningar bör undvikas.

Håll koll brandrisken

Du kan själv hålla koll på brandrisken ute genom både SMHI:s prognoser och MSB:s kartor. Det finns även en app som du kan ladda ner för att hålla koll vart du än befinner dig.

SMHI:s brandriskprognoslänk till annan webbplats

Risk för gräsbrand (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Risk för skogsbrand (spridning) (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Risk för skogsbrand (antändning) (MSB:s webbplats)länk till annan webbplats

Ladda ner appen "Brandrisk ute"länk till annan webbplats

Vid frågor om lokala regler för eldning utomhus och eldningsförbud, vänd dig till din kommun.

Kontakt