Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gynna våra vilda pollinatörer

En artikel ur tidningen Utsikt Värmland

 

Pollinering av växter, både odlade och vilda, brukar nämnas som exempel på en ekosystemtjänst. Något som naturen ordnar med utan krav på motprestation. Men när det går dåligt för pollinatörerna i landskapet kan de behöva lite hjälp på traven.

Gruppen gaddsteklar, till vilken bin och humlor hör, är kanske den viktigaste gruppen pollinatörer. Av drygt 800 svenska arter knutna till odlingslandskapet bor cirka 300 arter i håligheter, medan cirka 500 arter bygger bon i marken.

I sydvända bryn med solbelyst död ved, blommande träd och buskar samt partier med blottad jord och sand finns både boplatser och mat, vilket gör dessa miljöer mycket värdefulla för pollinerande insekter.

I landskap med ont om bryn kan du hjälpa steklarna med boplatser genom att:

SKRAPA FRAM SAND. I mindre sandiga landskap går det att lägga ut sand med inslag av ler, mjäla, mo. 3–4 ton i soligt läge är lagom. Kanske har du en husbehovstäkt du kan använda?

ERBJUDA BOPLATSER i form av biholkar och genom att skapa solexponerad död ved. Lämpliga håligheter i hård död ved kan enkelt skapas med en borrmaskin och borr i olika diameter. Ett stängsel med obehandlade trästolpar av till exempel robinia, ek eller kastanj kan på detta sätt få flera funktioner.

ANLÄGGA BLOMMANDE kantzoner eller blommande träda för att i större skala gynna generalister bland pollinatörerna. Trädan eller kantzonen sås in med pollen­ och nektarväxter som till exempel honungsört, perserklöver och foderlupin.

Blommande trädor och stöd

Du får räkna blommande träda som ekologisk fokusareal med omräkningsfaktor 1,5. Ett hektar blommande träda räknas alltså som 1,5 hektar ekologisk fokusareal.

Du kan läsa mer om ekologiska fokusarealer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt