Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny djurskyddsförordning på plats – träder i kraft med nya lagen i april

Bild på hund

Från och med den 1 april i år börjar en ny djurskyddslag gälla i Sverige. För länsstyrelsen innebär det bättre möjligheter att agera i situationer då djur kan misstänkas fara illa.

Samtidigt som den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019 börjar den djurskyddsförordning som regeringen beslutade om den 21 februari att gälla.

Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och befrämja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen förtydligar till exempel kravet på att djur ska kunna få bete sig naturligt. Den innehåller även ett tydligt förbud mot att överge djur och skärpta bestämmelser när djur används i tävlingsverksamhet eller prov. Detta är en 30 år gammal lag och förordning som nu moderniseras och anpassas till dagens villkor och djurhållning.

Lex Maja-lagen

En viktig förändring i den nya lagen, som påverkar länsstyrelsens djurskyddsarbete, är en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Den gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att överlämna till länsstyrelserna att se till att djur som inte har det bra, eller som övergivits, får rätt hjälp (den så kallade Lex Maja-lagen för personal inom vård och omsorg).

Kontakt