Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Länsstyrelsen uppmärksammar våld i ungas parrelationer genom kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt och konferensen i Karlstad 5 mars.

Ungdomar är en särskilt utsatt grupp, därför är det viktigt att uppmärksamma våld i ungas partnerrelationer. Det handlar både om att förebygga våld och att identifiera de som är utsatta men också om att identifiera de som utövar våld.

I februari 2019 öppnar webbplatsen ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

I kampanjen ingår tryckt och digitalt material, som går att beställa kostnadsfritt. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om var de kan vända sig för att få råd och stöd och dels till yrkesverksamma som möter målgruppen. Informationsmaterialet kommer att spridas nationellt. Det är tredje året kampanjen genomförs. I år står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se bakom kampanjen.

Anmäl dig till konferensen 5 mars

Brottsofferjouren Värmland och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en dag om våld i ungas parrelationer 5 mars på Karlstad CCC. Målgruppen för dagen är personal inom kommun, förtroendevalda, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, landstinget, ideella organisationer och andra intresserade.

> Anmäl dig här senast 22 februari. Länk till annan webbplats.

Kontakt