Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Radonbidrag för villaägare

Radonkampanj

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

För att kunna få bidrag ska du ha mätt radonhalten i inomhusluften i din villa. Mätperioden ska vara 2 månader under eldningssäsong (oktober - april).

> Här kan du läsa mer och söka radonbidrag. Länk till annan webbplats.

Kontakt