Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt Regionalt serviceprogram för perioden 2014 – 2020

Länsstyrelsen har fastställt ett nytt, omarbetat Regionalt serviceprogram 2014 – 2020. Det har skett stora förändringar sedan det förra programmet togs fram 2014 både avseende nya stöd och marknadsförutsättningar. 

Den 1 januari 2019 flyttas ansvaret för det Regionala serviceprogrammet samt vissa stöd från Länsstyrelsen till Region Värmland. Andra stöd hanteras fortsatt av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar nu över ett uppdaterat serviceprogram som är anpassat till nya förutsättningarna.

Det Regionala serviceprogrammet handlar om grundläggande kommersiell service på landsbygd, det vill säga dagligvaror, drivmedel, post- och pakettjänster, apotekstjänster och grundläggande betaltjänster (kontantuttag, dagskassahantering och betalningsförmedling över disk).

Kommersiell service i form av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudsverksamhet är mycket viktigt när vardagen ska fungera för både boende, företag och turister i våra olika bygder. De som driver dessa verksamheter gör en stor insats för sin bygds utveckling och attraktivitet.

Det regionala serviceprogrammet talar om hur det offentliga kan stödja dessa verksamheter. Programmet tar också upp vilka mål och möjligheter som finns att stärka servicen där den är svag. En avgörande faktor är samverkan. Företag, föreningar, kommuner, regionala och nationella myndigheter behöver alla bidra för att målen ska nås och möjligheterna utnyttjas. Det Regionala serviceprogrammet talar om hur vi kan samverka, vem som gör vad och vad vi ska prioritera i Värmland.

En framgångsfaktor i andra delar av Sverige är kommunala serviceplaner, att kommunerna arbetar aktivt med serviceplanering. Detta införs nu även i Värmland. En inventera av vilken service som finns, eller saknas, på respektive serviceort kan vara startskottet för ett lokalt initiativ. De regionala myndigheterna kan bidra med stöd för både rådgivning, investeringar, drift och utvecklingsprojekt.

Det regionala serviceprogrammet har tagits fram i samverkan med kommuner, företag och föreningar som bidragit på olika sätt för att driva utvecklingsarbetet framåt. Ämnet engagerar många. Genomförandet av det regionala serviceprogrammet kräver insatser från både privata, ideella och offentliga aktörer, i bred samverkan.

Regionalt Serviceprogram 2014-2020, Värmlands län Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Regionala Serviceprogrammets (RSP) webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt