Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett stort steg för Vänerns framtid

Den 17 december blir en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättas nämligen det Vänerråd som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.

– Bildandet av Vänerrådet ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar utveckling av vänermiljön, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Bildandet av Vänerrådet, som skett i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, berörda kommuner och aktörer blir ett angeläget och nödvändigt steg för att lösa upp situationen med nivåregleringen i Vänern och inte minst flödesregleringen i Göta älv.

Den låga vattennivån, som har varit i Vänern under en längre tid, kan på sikt påverka både ekosystem och besöksnäring. Därför togs beslutet att ett Vänerråd skulle bildas i syfte att samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi. Planerna blir nu verklighet. Den 17 december träffar landshövding Kenneth Johansson Västra Götalands landshövding Anders Danielsson och Vänersamarbetets ordförande Bjarne Olsson i Vänersborg för att inrätta rådet.

Utöver uppdraget att uppnå en balanserad vattennivå ska rådet dessutom bidra till kunskap och samordning av kommande projekt i Vänern.

Pressen hälsas välkommen

Tid: 17 december 2018, kl. 10.00
Plats: Residenset, Vänersborg

Meddela om du kommer till: laila.gibson@vanern.org senast den 15 december.

Läs mer i gemensamt pressmeddelande/pressinbjudan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland
Anna-Karin Klasa
E-post: Anna-Karin Klasa
Telefon: 010-224 73 03

Länsstyrelsen Västra Götaland
Håkan Alexandersson
E-post: Håkan Alexandersson
Telefon: 010-224 53 75

Vänersamarbetet
Laila Gibson
E-post: Laila Gibson
Telefon: 076-78 72 798

Kontakt