Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anställ fler inom Naturvårdsverkets satsning på naturnära jobb

Naturnära jobb

Med extra medel från Naturvårdsverket har åtta pilotkommuner anställt nära 50 personer i satsningen på naturnära jobb. Nu förbereder Naturvårdsverket för att fler kommuner ska kunna anställa arbetssökande under kommande år.

Under hösten definierar Naturvårdsverket kriterierna för kommande bidragsansökningar. Bland annat kommer antalet arbetslösa och nyanlända i kommunen att viktas högre. En annan viktig parameter är att anställa kvinnor.

Påbörja kommunens ansökan

I början av 2019 kommer Naturvårdsverket att utlysa ytterligare medel inom Naturnära jobb‐satsningen för kommuner. Uppväxlingen bygger på tidigare aviserade medel. Totalt 50 miljoner kommer att finnas som bidrag.

Under höstens resterande månader förbereds organiseringen av kommande ansöknings‐ och bedömningsförfarande. Naturvårdsverket som är länsstyrelsernas samordnare för hela Naturnära jobb‐satsningen kommer att spela en viktig roll även i detta arbete. Idag uppmanas landets kommuner att vända sig till oss samordnare med möjliga och önskvärda arbetsuppgifter för Skogsstyrelsens arbetslag med naturnära jobbare.

Satsning för att korta vägen till arbete

Naturnära jobb är en satsning som ska korta vägen till arbete för arbetssökande som
har varit utan jobb länge eller är nyanlända, och samtidigt matcha behovet av ny
arbetskraft inom gröna näringar. Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna
i uppdraget där även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket,
Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår. Myndigheterna samverkar även med
Arbetsförmedlingen. I huvuddelen av Naturnära jobb‐satsningen är Skogsstyrelsen
arbetsgivare till arbetssökande.

 

Naturnära jobb - ansök i januari 2019 (Naturvårdsverkets webbplats) Länk till annan webbplats.


Kontakt