Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering av björn

Björnfamilj. Foto:Mostphotos

Nu har den björnspillning som samlades in i Värmlands län analyserats. Länsstyrelsen vill tacka er som hjälpt till att samla och skicka in björnspillning. Nu dröjer det några år innan björnspillningsinventeringen blir aktuell i länet igen men fortsätt gärna att rapportera observationer av de stora rovdjuren!

I Mellansverige resulterade 2017 års insamling av björnspillning i 3 200 spillningsprover. Insamlingen utfördes av cirka 1 400 personer, varav 32 personer från Värmland. Fokusområdet för inventeringen var Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län och det var i Gävleborgs län det samlades in flest prover, över 2 000 stycken. Men det samlades även in spillning i Västmanlands, Uppsalas, Örebro, Stockholm, Jämtland och Västernorrlands län.

Efter analyser har man konstaterat 635 björnar i området och beräknat populationen för hela området till ca 841 björnar (772–945 st). Av de 635 individerna fanns de allra flesta i Gävleborgs och Dalarnas län. Resultatet visar även att det fanns fler honor (494 st) än hanar (347 st).

I Värmland samlades det under augusti till oktober 2017 in spillning från elva björnar varav nio hanar och två honor. Honorna består av den moder och en av hennes ungar som i fjol utgjorde den stora nyheten i och med Värmlands första dokumenterade björnföryngring i modern tid. Det totala antalet prover blev 56 stycken och utav dessa innehöll 43 stycken DNA från björn. Från 32 stycken prover var det sedan möjligt att få fram vilken individ som lämnat spillningen.

Inventeras inte varje år

Björnspillningsinventeringen skiljer sig från till exempel varg- och lodjursinventeringen i och med att man inte inventerar arten i hela landet årligen. När det gäller björn inventeras delar av landet med flerårsintervall. Senast man inventerade i Värmlands län var för 5 år sedan.

Under inventeringen 2012 samlades spillning in från fem individer varav samtliga var hanar. Att det samlades spillning från elva individer i fjol, varav två honor, pekar mot att björnstammen ökat i länet. Men man ska vara försiktig med att dra långtgående slutsatser gällande björnstammen i Värmlands län då antalet insamlade prov varit relativt litet jämfört med de mer björntäta länen.

Fortsätt rapportera

Även om inventeringen av björnspillning är slut för den här gången så fortsätt gärna att rapportera observationer av de stora rovdjuren på www.skandobs.se. Skandobs finns också som app till smarttelefoner och gör det möjligt att rapportera på plats i fält. För er som är bekanta med rapporteringsverktyget sedan tidigare kan vi avslöja att det moderniserats under sommaren. Så gå gärna in på Skandobs och bekanta dig med den nya omgivningen, din rapport kan vara av stor vikt i rovdjursinventeringen, och i förlängningen en hjälp för älgförvaltningen.

Inventeringar på gång

  • I höst kommer beräkningar av den totala björnstammen i Sverige att genomföras.
  • Inventeringssäsongen för varg och lodjur drar igång den 1 oktober.

 

Läs mer om inventeringsresultatet på Viltskadecenters Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats

och Naturvårdsverkets populationsberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Artikeln är hämtad ut tidningen Utsikt Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en tidning om landsbygd och lantbruk i Värmland som Länsstyrelsen Värmland ger ut.

Kontakt