Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi inventerar kontinuitetsskogar i Värmlands län

Naturskogsmiljö, barrskog. Foto: Anders Tedeholm

Under sommaren och hösten 2019 kommer Länsstyrelsen att inventera naturvärden i länets skogar med syfte att få en tydligare bild av förekomsten av naturvårdsintressant skog. Denna kunskap ska sedan ligga till grund för att avgöra vilka områden som bör prioriteras i vårt uppdrag från riksdagen att skydda biologiskt värdefulla skogar på ett effektivt sätt.

Inventeringen kommer att beröra hela länet.

Kontinuitetsskog, eller k-skog som det kan uttryckas, är skog som varit kontinuerligt trädbevuxen sedan mycket lång tid. Det är skog som aldrig varit kalavverkad och har alltså uppkommit innan trakthyggesbruk infördes storskaligt i Sverige i mitten av 1900-talet.

Kontakt