Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av medel till lokala och regionala miljö- och klimatåtgärder i Värmland 2018

Länsstyrelsen Värmland utlyser medel till lokala och regionala aktörer för åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt miljö-, energi- och klimatmål. Sista ansökningsdatum i första sökomgången är 21 september 2018.

Våren 2018 tecknade Länsstyrelsen Miljööverenskommelser med ett antal kommuner och landstinget i Värmland. I överenskommelserna pekar de tecknade organisationerna ut vilka åtgärder inom arbetet med klimatanpassning och miljömål (som inkluderar minskad klimatpåverkan) de avser att genomföra. Länsstyrelsen vill nu stödja genomförandet av Miljööverenskommelserna genom att utlysa medel för åtgärder.

Även andra åtgärder inom ramen för arbetet för klimatanpassning samt miljö-, energi- och klimatmål kan få stöd. Se kriterier för respektive område.

Länsstyrelsen har i denna utlysning samlat anslag för tre områden: klimat­anpassning, miljömål samt energiomställning och minskad klimatpåverkan. Ansökningsförfarandet är gemensamt för stöd från alla tre områden. Däremot skiljer sig prioriteringar och bedömningskriterier för stöd från respektive anslag. Länsstyrelsen bedömer ifrån vilket anslag stöd kan ges.

Mer information om utlysningen:

Utlysning miljö- och klimatåtgärder 2018 PDF Pdf, 313.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Aktivitetsplan Hållbara transporter PDF Pdf, 228.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljööverrenskommelser i Värmland


Kontakt