Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat vissa vattendrag i Sunne och Arvika kommun

Flodkräfta. Foto: Tomas Jansson

Länsstyrelsen har beslutat att kräftpestförklara Hundtjärn, Lilla hundtjärn Tiskaretjärnet, Humsjön med tillrinnande vatten, Humsjöälven, Gäddtjärn, Mången med tillrinnande vatten, Bruksälven till inloppet till Lill-treen i Byälvens vattensystem (132), Sunne och Arvika kommun. Beslutet tog efter att analyssvar inkom från SVA från de kräftor som har blivit inskickade för analys beträffande kräftpest.

Beslutet träder i kraft 22 augusti 2018 och gäller till och med 22 augusti 2020.

För att förhindra spridning av kräftpest får länsstyrelsen enligt 10 § förordningen (1994:1716) om fisket , vattenbruket och fiskerinäringen besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat.

Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det enligt 2 kap. 11 § ovan nämnda förordning förbjudet att

  1. fånga kräftor
  2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats. Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats som kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.
  4. utplantera signalkräfta.

Kontakt