Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undvik uttag av vatten från mindre sjöar och vattendrag

Länsstyrelsens personal flyttar flodpärlmusslor som hotas av torkan.

Planerar du att ta ut vatten ur en mindre sjö eller vattendrag? Länsstyrelsen rekommenderar att du först överväger möjligheten att avstå eller att skaffa vatten på annat sätt. Torkan har skapat ett akut läge där även små uttag av vatten kan leda till allvarliga konsekvenser för miljön. Försiktighet bör tillämpas även av den som har tillstånd för vattenuttag.

Sommarens extremväder har torkat ut långa sträckor i flera av länets vattendrag, och sänkt vattenytan i mindre sjöar till mycket låga nivåer. Fiskar, kräftor och musslor har dött då deras hemmavatten torrlagts. Många av de överlevande lider av stress på grund av syrebrist och alltför varmt vatten. Stor försiktighet bör därför även iakttas vid fiske.

Länsstyrelsen genomför just nu ett stort inventeringsarbete i sjöar och vattendrag för att följa upp det allvarliga läget. Det är en mycket svår situation för vattenlevande djur. Det regn som kommit har inte nämnvärt påverkat vattenflödena. För att vattenstånden ska återgå till normala nivåer behövs betydligt mer och långvarigare regn. Om torkan fortsätter riskerar många vattendrag dessutom att bottenfrysa i vinter.

Regelverket kring vattenuttag och övrig vattenverksamhet


För ytterligare information om vattenlevande arter och miljöövervakning:

Miljöanalysenheten

Jenny Monsén: 010- 224 74 44

Urban Nyqvist: 010- 224 74 47

Jonatan Johansson: 010-224 74 51

Jon Duberg: 010-224 74 60

Tf enhetschef, Karin Enfjäll: 010-224 74 38

Övriga frågor hanteras via Länsstyrelsens växel: 010-224 70 00

Kontakt