Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser i gemensam strandskyddskampanj

Foto: Kristina Höök-Patriksson

Strandskyddade områden ger allmänheten tillgång till bad och friluftsliv och bevarar viktiga naturvärden. Därför går tio länsstyrelser ut i en gemensam tillsynskampanj för att kontrollera att strandskyddet följs.

Under augusti och september kommer tio länsstyrelser att göra en gemensam tillsynsinsats i strandskyddade miljöer. Mellan 100 och 200 kontroller kommer att göras på olika håll i landet. Områden på väst- och ostkusten, liksom både större och mindre sjöar i inlandet kommer att få kontrollbesök. Platserna som kontrolleras kännetecknas av en kombination av fritidsbebyggelse och höga natur- och friluftsvärden.

Tillsyn i naturreservatet Värmlandsskärgården

Under den varma sommaren har många sökt sig ut till Vänerns stränder för att sola, bada och njuta av orörd natur. I september kommer även Länsstyrelsen Värmland passa på att åka ut i naturreservatet Värmlandsskärgården i en tillsynskampanj för att kontrollera bland annat bryggor och ombyggda stugor som uppförts utan tillåtelse. Även
förra sommaren genomfördes en tillsynskampanj i naturreservatet och i år kommer
ett nytt område att väljas ut.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Inom naturvårdsområden och naturreservat har Länsstyrelsen tillsyn över strandskyddet, på övriga platser är det kommunerna.
 
- Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten, säger Nina Rees på Länsstyrelsen Värmland.


Kontakt