Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i länet hävs

Från och med onsdag 15 augusti kl.08.00 hävs det rådande eldningsförbudet i länet.

Länsstyrelsen har under tisdagen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva eldningsförbudet i Värmland. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med onsdag 15 augusti kl.08.00.

Värmlands län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur en brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud.

Lokalt kan det fortfarande vara mycket torrt i skog och mark och eld bör även fortsättningsvis hanteras med mycket stor försiktighet.

Beslut om upphävande av eldningsförbud, (PDF)PDF

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud, (PDF)PDF

Kontakt