Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i länet hävs

Från och med onsdag 15 augusti kl.08.00 hävs det rådande eldningsförbudet i länet.

Länsstyrelsen har under tisdagen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva eldningsförbudet i Värmland. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med onsdag 15 augusti kl.08.00.

Värmlands län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur en brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för närvarande inte föreligger skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud.

Lokalt kan det fortfarande vara mycket torrt i skog och mark och eld bör även fortsättningsvis hanteras med mycket stor försiktighet.

Beslut om upphävande av eldningsförbud, (PDF) Pdf, 107.7 kB.

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud, (PDF) Pdf, 135.2 kB.

Kontakt