Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det råder fortsatt förbud mot att tillträda eller vistas i det brandhärjade området i Hornnäs, Ekshärad. Anledningen till beslutet är att det fortfarande kan vara farligt för människor att vistas på platsen.

 

- Nya bränder kan blossa upp och träd med brända rötter kan falla ned i det brandhärjade området, säger Patrik Norling, ansvarig chef vid Länsstyrelsen Värmland.

Beslutet om tillträdesförbud har förlängts med ytterligare en månad och gäller fram till och med den 5 september 2018. Beslutet har fattats av Länsstyrelsen Värmland i samråd med räddningstjänsten i Hagfors.

Räddningstjänst, polis, anlitad personal och markägare är undantagna tillträdesförbudet.

Kungörelse - Tillträdesförbud, Hornnäs Word, 1.3 MB.

Livsfarligt med skog som har brunnit

Var försiktig i skogen och gå inte ut i skogen där det har brunnit!

Vid en skogsbrand kan trädens rötter skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull. Det kan också brinna under marken. Trots att marken ser bra ut kan det finnas brinnande hål under. Även om elden har slocknat kan det finnas glöd i marken. Det finns risk att bränder när som helst blossar upp igen

 

Illustrationen visar träd med brandskadade rotsystem. Träden står så ostadigt att minsta vindpust kan välta dem. De kan falla när som helst, ljudlöst. Det kan också brinna under marken. Under till synes oskadad mark kan det finnas så kallade glödgrytor som är livsfarliga att trampa ner i.

Kontakt