Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna samverkar mot torka och bränder

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser tillsammans skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.- För att hantera situationen behöver vi ta gemensamma krafttag. Kollegor i hela landet avbryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Veikko Kekki stabschef för krisorganisationen vid Länsstyrelsen Värmland.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna. De senaste veckorna har länsstyrelserna lånat ut ett hundratal medarbetare till drabbade län.

- Från Värmland har flera personer med olika kompetenser förstärkt bemanningen i Gävleborg. Samtidigt som länsstyrelsen stöttar drabbade län behöver vi fortsätta med att förebygga bränder och andra situationer här i Värmland, säger ansvarig chef Patrik Norling.

Förutom risken för bränder och torka är stödet till lantbrukarna ett viktigt uppdrag. Lantbrukarna är hårt drabbade av torkan med tillhörande foderbrist och dåliga skördar. Länsstyrelsen samverkar med både LRF och Jordbruksverket för att få kunskap om hur situationen kan stöttas på bästa sätt.

Länsstyrelsen har även regelbunden kontakt med räddningstjänsterna i länet för avstämning om skogsbrandrisken i länet. Sedan 25 juli råder totalt eldningsförbud i hela Värmlands län. Beslutet gäller tills vidare.

 

Kontakt