Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torkan i Värmland

Den långvariga höga värmen och mycket låg nederbörd i Värmland har lett till låga vattenmagasin, torra vattendrag och bränd växtlighet. För lantbrukarna och deras djur är situationen extra utmanande just nu.

Med torkan ökar riskerna med bete och foder

På grund av den långvariga torkan råder foderbrist i landet. SVA har i samband med torkan fått många frågor. Det ovanligt varma och torra vädret medför olika utmaningar. Bland annat har det resulterat i att marker som i vanliga fall inte används till bete eller skörd av foder nu används.

Torkan ökar riskerna med bete och foder (SVA.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provisorisk stängsling av nya betesmarker

Har du som djurhållare i Värmland behov av hjälp med provisorisk stängsling av nya betesmarker? Inom ramen för Naturnära jobb kan Länsstyrelsen ha möjlighet att hjälpa dig.

Kontakta Thomas Östlund för mer information. thomas.s.ostlund@lansstyrelsen.se
alt. 072-236 02 06.

Värt att beakta

Nationell dispens för skörd på ekologiska fokusarealer som anmälts som träda och obrukad fältkant utanför kompensationsområden.
Undantag från regler vid skörd på grund av torkan.

Ska du leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till oss på Länsstyrelsen eller söka tillstånd för den hos Mark- och miljödomstolen.
Anmälan om vattenverksamhet.

Yt- och grundvattennivåer

Det extremt varma vädret ger höga vattentemperaturer vilket leder till att avdunstningen är väldigt stor. Detta i kombination med bristen på regn gör att vi ser en betydligt snabbare minskning av vattennivåerna än tidigare år.

Grundvattennivåerna i små magasin sjunker och grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin är låg i hela Värmlands län.

I de stora grundvattenmagasinen har inga områden för närvarande nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Om torkan fortsätter kan även större vattentäkter drabbas av låga nivåer.

Risk för vattenbrist har utfärdats för alla medelstora och stora avrinningsområden i Värmlands län.

Med tanke på årstid, takten på minskningen och prognoserna så finns det skäl att hushålla med vatten.

Om grundvatten och aktuella mätningar (SGU.se) Länk till annan webbplats. 

Tjänsten Risk för vattenbrist (SMHI.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI:s vattenwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om torkan

Jordbruksverket har samlat diverse information om värmen och dess konsekvenser under rubriken Torkan 2018. Där finns även även frågor och svar om vattenbrist.

Torkan 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAQ om vattenbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverkets tips till lantbrukare

 • Fundera på möjligheten att ensilera spannmålsgrödor till helsäd.
 • Ta tillvara på trädor och andra ytor som normalt inte används som foder.
 • Se till behovet i området och kom ihåg att just nu är det värt att transportera längre sträckor.
 • Halm går att använda som foder. Strö är det också stor efterfrågan på så ta tillvara på allt som finns.
 • Du som har betesmark eller foder som går att skörda, kontakta LRF:s regionkontor som kan samordna behov och utbud av foder.
 • Var extra vaksam på brandrisken vid användandet av maskiner i skog och mark.

 • Möjlighet finns för lantbrukare med ekologisk produktion att utfordra med icke ekologiskt foder. Ansökan om detta görs hos Jordbruksverket.
 • Det utsäde som ska användas för att så nästa vår kommer inte att räcka eftersom årets utsädesodlingar ger så lite i skörd. Därför arbetar vi på att få dispens för att kunna använda spannmål från odlingar som egentligen skulle ha levererats till kvarn som utsäde nästa år. Under tiden görs fältbesiktningar av dessa fält eftersom alla utsädesodlingar måste besiktigas.
 • Utsäde av vårspannmål har beviljats förlängt saluföringsdatum för att en skörd av grönmassa ska kunna ske i höst efter en sådd under sensommaren.
 • Kemikalieinspektionen har, i samverkan med Jordbruksverket och Livsmedelsverket, beslutat att det nu är tillåtet att använda halm från gräsfrö- och klöverfröodling som behandlats med växtskyddsmedel som foder. Det gäller de växtskyddsmedel som normalt har restriktioner för att användas som foder.
 • Jordbruksverket beslutar om undantag från kravet på att mjölkkor som vistas ute ska ha tillgång till växtmaterial som kan betas. Undantaget gäller för hela landet.
 • Jordbruksverket bereder sig också på att hantera ansökningar om undantag från enskilda djurhållare som inte längre har möjlighet att hålla djuren ute.
 • Sverige har ansökt hos EU-kommissionen om att få höja förskottet på de djur- och arealbaserade landsbygdsstöden från 75 till 85 procent.
 • Förberedande arbete pågår för att se hur det nationella stödet, som regeringen har meddelat kommer att tas ur statskassan för att hjälpa lantbrukarna, ska utformas.
 • Distriktsveterinärernas veterinärer utbildas extra på ämnen som foderbrist och växtförgiftning för att kunna ge ännu bättre stöd till djurägare.

Efter all värme och torka råder akut brist på foder och bete för djur i Värmland. Vi ber nu alla er som äger mark – privatpersoner, bolag och kommuner – att hjälpa till. I den här situationen behöver vi alla hjälpas åt.

Ni som har foder eller betesmark kan anmäla det i gruppen Foderhjälpen 2018, ett initiativ startat av några privatpersoner, eller till Hushållningssällskapet Värmland, som har en förmedling av vall, bete och trädor.

Foderhjälpen 2018 - Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förmedling av vall, bete och trädor i Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.                  

Vi samverkar med andra myndigheter, kommuner och organisationer för att hantera situationen på bästa sätt.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00    

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395