Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har kräftpestförklarat vissa vattendrag i Säffle och Årjängs kommun

Flodkräfta. Foto: Tomas Jansson

Länsstyrelsen var på plats i Bodaälven och samlade in döda flodkräftor den 27 juni som sedan skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Analysen påvisade kräftpest och Länsstyrelsen har bedömt att pesten kommer att sprida sig och har därför pestförklarat Bodaälven, Lilla Bör, Bärhustjärnet, Bärhussälven, och Stora Bör. Från dammen vid utloppet i Älsjön till dammen vid utloppet i Stora Bör Byälvens vattensystem (132) i Säffle och Årjängs kommun.

För att förhindra spridning av kräftpest får länsstyrelsen enligt 10 § förordningen (1994:1716) om fisket , vattenbruket och fiskerinäringen besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat.

Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det enligt 2 kap. 11 § ovan nämnda förordning förbjudet att

  1. fånga kräftor,
  2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
  3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats. Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats som kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering,
  4. utplantera signalkräfta.
Skylt kräftpestsmittat vatten

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss