Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2018

Björn i kvällssol. Liz Hansson

Länsstyrelsen har beslutat att två björnar får fällas från den 21 augusti till och med den 15 oktober 2018. De DNA-prover som samlats in med hjälp av jägare och allmänhet, visar att det finns möjlighet att besluta om licensjakt på björn i Värmland i samma omfattning som tidigare.

Tidigare licensjakter på två björnar per år har inte påverkat björnstammens utbredning i länet, då det är hanar som har fällts.

Den björnhona med ungar som har dokumenterats under säsongen visar att det nu finns en reproducerande björnstam i hela referensområdet för gynnsam bevarandestatus för björn, där delar av Värmland ingår.

Björnhona som åtföljs av ungar är alltid fredade från jakt. Länsstyrelsen beslutar därför om ytterligare restriktioner i syfte att minimera risken att hona med ungar fälls. Det innebär att ett område i Värmlands län är avlyst från björnjakten (se beslutet).

Björnjakten en viktig betydelse för förvaltningen av björn i länet. Björnar kan orsaka allvarlig skada på tamdjur, gröda och i sällsynta fall även skada eller döda människor. Licensjakt är en av flera viktiga förvaltningsåtgärder för att förebygga skador och minska negativa socio-ekonomiska konsekvenser av björn. Målet för förvaltningen av björn är att björnstammen ska kunna sprida sig naturligt över länet i långsam takt under kontrollerade former. Samtidigt ska skador och konflikter begränsas och förebyggas.

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län 2018 (PDF) Pdf, öppnas i nytt fönster.

All information om licensjakten på björn finns under Privat - Jakt och fiske - Jakt- och viltvård (Regler och tillstånd för björnjakt).

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.