Publiceringsdatum: 26 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 4 juli, 13.53

Förbud mot fiske av lax och öring i Klarälven

Det har kommit Länsstyrelsen till känna att det förekommer fiske inom Klarälvens västra och östra fredningsområde för lax och öring, trots förbudet. Syftet med förbudsområdet är att skydda den unika klarälvslaxen- och öringen under dess lekvandring och på så vis möjliggöra en god reproduktion och levnadskraftiga bestånd.

Fiske inom Klarälvens västra och östra fredningsområde för lax och öring under förbudstiden 20 maj -15 september får endast bedrivas med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap.

- Det här innebär att all trolling är förbjudet oavsett vilken fiskart man riktar sitt
fiske mot, säger Jonas Andersson, handläggare fiske Länsstyrelsen Värmland.

Lax och öring är fredad och ska återutsättas oberoende av vilken fiskemetod man
använder sig av. Överträdelse är ett brott mot fiskelagstiftningen och ska polisanmälas.

Klarälvens västra fredningsområde

Det västra fredningsområdet begränsas av en linje från Lindränkans södra udde till
Garpens södra udde.                         

Bild hämtad från Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Klarälvens östra fredningsområde

Det östra fredningsområdet begränsas av linjer från den sydligaste udden på
Hammarösidan av Långholmssundet i position 59 17,90 N, 13 35,30 O, till en
punkt i position 59 17,40 N, 13 36,20 O, vidare över Måns Bengtskär, Arnöns
sydvästra udde, Kärrholmens västra udde och St. Karholmens sydspets till
Rudslandet (Storuddens sydspets) och från Rudslandet (Nordudden) rakt västerut
till Herröns södra udde. Sättersviken ingår inte i fredningsområdet.

Bild hämtad från Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Kontakt