Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventeringsresultaten för björn och lodjur i Värmlands län

Björnfamilj, hona med tre ungar, från åtelkamera i norra Värmland, sommaren 2017

Under hösten 2017 genomfördes en stor spillningsinventering efter björn i främst Dalarnas och Gävleborgs län, men även i delar av länen i Mellansverige. Totalt samlades drygt 3200 spillningsprov in av fältpersonal, jägare och allmänhet. I Värmlands län samlades 32 spillningsprov in och av dessa prover kunde 13 individer urskiljas, varav 2 honor. Inventeringsresultatet för lodjur har även fastställts och Värmlands län berörs av 12,5 familjegrupper.

Värmland befinner sig i utkanten av björnstammens utbredningsområde där det främst finns kringströvande hanar. Eftersom björnarna rör sig mellan länen så är det svårt att göra en säker uppskattning av antalet björnar i Värmland, och en lokal uppskattning av populationen är inte gjord inom björnspillningsinventeringen. Under sommaren 2017 kunde dock den första björnhonan med ungar dokumenteras i norra Värmland. DNA från spillningsinventeringen visar att en av hennes tre ungar är en hona.

Senaste spillningsinventeringen av björn i Värmland genomfördes 2012. Då kunde fem individer urskiljas, varav alla var hanar. Den stora skillnaden i årets resultat är att det nu finns björnhonor i länet, vilket innebär att björnstammen på sikt har förutsättning att bli tätare i länet. Målsättningen för björnstammens utveckling i Värmland är att den ska kunna sprida sig naturligt över länet i långsam takt under kontrollerade former.

För hela det inventerade området* inom björnspillningsinventeringen beräknas populationen till cirka 841 björnar, fördelat på 494 honor och 347 hanar. Av dessa utgörs 635 björnar av identifierade individer. Beräkningar av den totala björnstammen i Sverige kommer att genomföras hösten 2018.

Inventeringsresultatet för lodjur har även fastställts av Naturvårdsverket. Inventeringen sker under vinterhalvåret genom att spårningar och andra dokumenterade observationer av familjegrupper grupperas utifrån tid och avstånd. Detta ger ett resultat som säger hur många familjegrupper som minst fanns i länet under inventeringsperioden.

För Värmlands län gjorde den snörika vintern att inventeringsförhållandena var ovanligt goda, och resultatet blev 12,5 familjegrupper. Då djuren rör sig fritt över gränserna så delas många familjegrupper mellan län eller med Norge. Antalet lodjur i landet uppskattas till cirka 1200 individer, vilket är ungefär samma som förra året.

Fakta och material

Björnspillningsinventering 2017 (SLU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Björnstammens storlek i Dalarnas och Gävleborgs län 2017 (med resultat från spillningsinventering i Värmlands län) Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Björninventeringsresultat på rovbase.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventering av lodjur 2018. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien (Rovdata, Viltskadecenter) Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering och utveckling av lodjursstammen (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lodjursinventeringsresultat på rovbase.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*Björnspillningsinventeringen gjordes i huvudsak i Dalarnas och Gävleborgs län, där björnstammen är som störst. Insamling av spillning genomfördes även i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län.

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.