Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undantag från regler vid skörd på grund av torkan

Undantag-Kosläpp

Jordbruksverket beslutade den 13 juni om nationell dispens för skörd på ekologiska fokusarealer som anmälts som träda och obrukad fältkant utanför kompensationsområden.

Detta är ett generellt undantag och man behöver inte ändra något i SAM-internet eller meddela länsstyrelsen om man väljer att skörda dessa arealer.

Träda inom kompensationsområde och skyddszoner inom miljöersättning
Länsstyrelsen har möjlighet att minska eller helt ta bort avdraget för arealer som skördats innan 30 juni på skyddszoner och innan 1 augusti på träda inom kompensationsområde. Länsstyrelsen i Värmland har bedömt att torkan är likvärdig över hela länet och att inga avdrag kommer att göras om dessa arealer skördas i förtid pga torka och foderbrist.

Det behöver inte vara den som står på SAM-ansökan som behöver lida av foderbrist för att få skörda i förtid. Du kan låta någon annan skörda eller beta på dina marker om du vill hjälpa andra att skaffa foder.

För att minska administrationen både för lantbrukaren och länsstyrelsen kommer vi inte begära in någon ansökan om att få skörda i förtid på dessa arealer. Lantbrukaren behöver inte heller ändra något i sin SAM-ansökan. Om lantbrukaren får en fältkontroll behöver denne enbart muntligt uppge orsaken till tidigarelagd skördetid.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
Slåtterängar inom miljöersättning för betesmarker och slåtterängar får man inte slå eller skörda innan 1 juli. Har man särskild skötsel på marken kan även andra senare datum gälla för slåtter och skörd. Har man särskild skötsel på betesmarker inom miljöersättningen kan man också ha villkor som styr tillskottsutfodring. Länsstyrelsen har möjlighet att i varje enskilt fall bedöma om det ska göras ett mindre avdrag eller inget alls. Därför bör du kontakta Länsstyrelsen i dessa fall.

> Mer information på Jordbrukverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter all värme och torka råder akut brist på foder och bete för djur i Värmland. Vi ber nu alla er som äger mark – privatpersoner, bolag och kommuner – att hjälpa till. I den här situationen behöver vi alla hjälpas åt.

Ni som har foder eller betesmark kan anmäla det i gruppen Foderhjälpen 2018, ett initiativ startat av några privatpersoner, eller till Hushållningssällskapet Värmland, som har en förmedling av vall, bete och trädor.

Foderhjälpen 2018 - Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förmedling av vall, bete och trädor i Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.                  

Jordbruksverket har samlat diverse information om värmen och dess konsekvenser under rubriken Torkan 2018. Där finns även även frågor och svar om vattenbrist.

Torkan 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAQ om vattenbrist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt