Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventeringsresultaten visar på hög omsättning av vargrevir

Vargspår i snön. Foto: Länsstyrelsen.

Antalet revir är ungefär detsamma som tidigare år, men antalet föryngringar som ligger till grund för populationsuppskattningen har minskat. I västra Värmland har tätheten av revir ökat, medan tätheten av revir i den nordöstra delen är fortsatt låg.

Värmlands län har 21 länsegna familjegrupper och par, vilket är en ökning från föregående år. Antalet föryngringar är däremot 8,5, vilket är lägre än föregående inventeringsresultat samt är lägre än miniminivån satt i förvaltningsplanen för varg.

Att vargpopulationen uppskattas minska i antal beror på en minskning i antalet föryngringar (valpkullar). Detta är kopplat till en ökad omsättningstakt bland revirmarkerande par, det vill säga att fler revir försvinner varje år samtidigt som de ersätts av nya par.

Graf över vargstammens utveckling i Värmland

I Värmlands län har vi haft en stor omsättning av vargrevir, vilket påverkar antalet föryngringar och därmed populationsuppskattningen. Under vintern kunde hela 17 nya revirbildningar konstateras, varav de flesta i områden där andra vargar hävdat revir vintern före. I dessa nya revir har paren i de flesta fall inte hunnit få valpar än, vilket gör att revirkartan ser ungefär likadan ut medan antalet föryngringar är oproportionerligt låg jämfört med tidigare år.

Graf över utvecklingen av nya revir och revir som försvunnit

Den stora omsättningen på vargrevir i Värmland har bland annat sina orsaker i licensjakt, skyddsjakt, sjukdom eller olyckor, men detta förklarar inte hela ökningen i omsättning.

Kontakt