21 apr 2021 klocka 19.00 - 20.00

Restaurering och skötsel av skogsbeten

Välkommen till denna webbföreläsning som arrangeras av Länsstyrelsen i Blekinge! Lär dig mer om restaurering och skötsel av äldre utmarksbeten/skogsbeten, med exempel från Blekinge arkipelag.

Helene Reiter föreläser om hur man fortfarande kan finna skogsbeten med höga naturvärden och hur de varsamt kan restaureras och utvecklas.

VAR:
Föreläsningen sker digitalt via Skype.
KOSTNAD:
Att delta är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 apr 2021

Målgruppen är i första hand lantbruksföretag och andra verksamma på landsbygden i Blekinge men i mån av plats är alla välkomna.
För anmälan och mer uppdaterad information följ länken Kalender | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) eller e-posta Sofia Persson, Länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt