24 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Funktionshindersperspektiv i en orolig tid

Vill du som förtroendevald stärka och bredda dina kunskaper inom det funktionshinderspolitiska arbetet? Välkommen på ett digitalt seminarium om funktionshindersfrågor!

Under seminariet ger vi en introduktion i funktionshinderspolitikens mål om jämlikhet och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi pratar om hur din organisation kan inkludera funktionshindersfrågor i beredskapsarbetet och berättar om nya metoder för att upptäcka och förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Vi riktar oss främst till dig som är förtroendevald inom kommun och region. Vi välkomnar även medarbetare inom kommun och region som arbetar strategiskt med frågor rörande funktionshinder eller personal inom:

  • beredskapsarbete
  • hälso- och sjukvård
  • våldsprevention
  • socialtjänst och omsorg.

Arrangörer

Seminariet anordnas av Länsstyrelserna i Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro, i samverkan med Myndigheten för delaktighet (MFD).

Program

9.00 Inledning

09.10 En introduktion i det funktionshinderspolitiska arbetet i Sverige
Myndigheten för delaktighet informerar om det funktionshinderspolitiska målet samt deras och länsstyrelsernas uppdrag.

09.50 Paus

10.00 Stärkt beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst (KHOSS)
Anna Jernberg Sørensen, Länsstyrelsen i Uppsala län, berättar om KHOSS, Socialstyrelsens statsbidrag och länsstyrelsernas uppdrag.

10.05 Vikten av ett funktionshindersperspektiv i krisberedskapen
Åsa Burlin och Daniel Strömberg från Umeå universitet pratar om varför det är viktigt att integrera ett funktionshinderperspektiv i krisberedskap.

10.35 Metoder för att involvera personer med funktionsnedsättning
Brukarombud Jeanette Nordin från Uppsala kommun ger tips på metoder för att involvera personer med funktionsnedsättning i arbetet.

10.50 Paus

11.00 Våld mot personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet beskriver kunskapsläget för att upptäcka och förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning, samt presenterar ett metodstöd för våldsförebyggande arbete.

11.50 Summering och avslut

Anmäl dig

Du anmälder dig via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats:

Seminarium: Funktionshindersperspektiv i en orolig tid

Information till dig som anmält dig

Om du har önskemål om hjälpmedel mejlar du detta till kontaktperson för seminariet. Några dagar innan skickar vi ut en länk till seminariet via e-post. Seminariet kommer också att spelas in och göras tillgängligt i efterhand.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss