Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 maj 2024 klocka 08.30 - 12.00

Vad säger forskningen om jämställdhet i skolan? Välkommen till nätverksträff!

Vad säger forskningen om jämställdhet i skolan?

I samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar erbjuder vi en digital nätverksträff med temat "Vad säger forskningen om jämställdhet i skolan?" Här kan du läsa mer och anmäla dig till den kostnadsfria nätverksträffen.

Välkommen till nätverksträff Jämställdhetsuppdrag i förskola och skola. Vårens träff handlar om forskningen om hur skolan uppfyller uppdrag om jämställdhet. Är det A eller F? På vilket sätt spelar kön och rådande genusordningar roll för hur tjejer och killar tillgodogör sig utbildning? Och hur kan vi i skolans värld bidra till jämställda villkor?

Målgrupp

Förskolechefer, rektorer, pedagoger och elevhälsa, förskolelärare, studenter förskola/lärarutbildningar, barnrättskoordinatorer, utvecklingsansvariga utbildning/lärande, jämställdhetsstrateger, strateger inom social hållbarhet

Program

8.30-9.00 tekniktest

9.00 Välkommen, Länsstyrelsen Kalmar

9.10–10.10 Könsperspektiv på lärande och psykisk ohälsa hos elever

Jakob Lindahl och Boel Kristiansson, Jämställdhetsmyndigheten, presenterar rapporten Ogiltig frånvaro för jämställdheten-En uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd utbildning

Kort paus 10.10-10.20

10.20-11.20 Aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen? Ilana Manneh, Skolforskningsinstitutet, presenterar forskningssammanställning som visar att såväl flickor som pojkar stimuleras och utvecklas av undervisning som planeras och genomförs utifrån ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete

11.20-11.45 Reflektion och utbyte

Vad betyder forskningen om jämställdhet för praktiker i skolans värld? För hur vi organiserar verksamheten, för styrning och uppföljning? På vilket sätt påverkar detta innehåll i värdegrundsarbete och skolans dubbla uppdrag?

11.45-12.00 Avslutning

Var:
Digitalt via Teams. Länk skickas till anmälda deltagare
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss