21 feb 2024 klocka 09.00 - 15.00

Riskområde Norra Vänern - samarbete för att öka riskmedvetenheten och arbetet med åtgärder

Nötkreatur som står bland gräs täckta av frost.

Länsstyrelsen Värmland och och Statens geotekniska institut (SGI) bjuder in till en dag för att öka samverkan och samarbete om risker för ras och skred samt översvämning. Välkommen att diskutera hur ökat samarbete kan leda till säkrare samhälle.

Vi kommer informera om det arbete som genomförts och som identifierat Norra Vänerområdet som ett riskområde. Vi presenterar även pågående arbete som genomförs för att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete i området mellan de aktörer som kan medverka till ett säkrare samhälle.

Vi har delat in dagen i två block vilket innebär att förmiddagen är riktad mot politiker och beslutsfattare och eftermiddagen blir mer riktad mot tjänstepersoner.

Program

Förmiddag 21 februari, klockan 09.00-12.00

Riktar sig till främst till politiker och beslutsfattare.

Förmiddagens block ger även en bakgrund för tjänstemän som deltar under eftermiddagens diskussioner. Vi redovisar en analys av de platsspecifika förutsättningarna för Norra Vänerområdet som SGI har genomfört. I denna beaktas de risker, planer, bebyggelse, trender och medborgarnas perspektiv på extremhändelser.

Vi diskuterar förutsättningarna för fortsatt samverkan för att reducera risker, öka redundans och beredskap i området för att få en gemensam politisk förankring av arbetet. Förmiddagens diskussioner ska ge underlag inför eftermiddagen.

Eftermiddag 21 februari, klockan 13.00-15.00

Riktar sig till tjänstepersoner.

Under eftermiddagen fortsätter vi diskutera samverkan och samarbete i praktiken. Vi tar avstamp i erfarenheter från arbetet i delegationen för Göta älv och regional kustsamverkan Skåne/Halland och inspireras av detta i en diskussion om riskhantering. Målsättningen med diskussionen är att dra lärdomar för ökad samverkan mellan myndigheter, länsstyrelsen och grannkommuner.

Därefter diskuterar vi hur vi gemensamt kan jobba vidare med frågan i ett regionalt perspektiv i Värmland. Vi lyfter behov av kompetensutveckling i olika former, samverkansforum, gemensamma utredningar och beslutsunderlag med mera.

Vi diskuterar därefter förutsättningarna för hur vi ska jobba vidare med dessa behov tillsammans.

Under dagen bjuder länsstyrelsen på fika. Möjlighet till att inta gemensam lunch finns på restaurang Claessons. Vid evenuell

Vi ser fram emot en givande dag med målsättningen att gemensamt arbeta för att reducera risker i Norra Vänerområdet.

 

Var:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad (Lokal Vänern)
Kostnad:
Ingen avgift. Länsstyrelsen bjuder på fika.
Sista anmälningsdag:
05 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 februari klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss