21- 29 maj 2024 klocka 09.00 - 15.00

Regional samverkanskurs 2024

Välkommen till 2024 års upplaga av Regional samverkanskurs (RSK). Kursen vänder sig till dig som ingår i kommunens, regionens eller Länsstyrelsens krisorganisation, polisens stab eller yttre ledning, ledningsfunktioner inom räddningstjänst eller samhällsviktiga aktörer och näringslivet.

Syfte

Regional samverkanskurs arrangeras varje år av Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Region Värmland, Värmlands kommuner genom Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Polisen. Syftet är att genom ökad samverkan bidra till ett tryggare Värmland.

Målet med kursen är att du, utifrån din roll, ska få en ökad förståelse för hur vi hanterar en samhällsstörning i Värmland. Du kommer få kunskap om vilken roll samt vilka förväntningar som finns på just din organisation vid en händelse och få verktyg för att initiera och bidra till samverkan.

Under kursen kommer vi att gå igenom Sveriges krishanteringssystem, risker och hot i Värmland och omvärlden, vad som ska skyddas vid en kris och vilka som ska agera. Du kommer få lära dig om de lagar och regler som är styrande. Under kursen kommer vi växla perspektiv för att få en förståelse av hur vi samverkar före, under och efter en kris. Du kommer även att lära dig om stabs- och ledningsarbete. Teori varvas med praktiska moment och övningar.

Kursen är nätverksbildande och innehåller föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar, även på kvällstid.

Du som deltagare är kursens viktigaste resurs. Utbildningen förutsätter att du bidrar med dina erfarenheter och du förbinder dig att närvara under hela utbildningstiden.

Föreläsare

Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan

Tomas är en forskare med lång erfarenhet av utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik med huvudfokus på framtida trender inom global säkerhet. Han var tidigare direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm, forskare på Försvarshögskolan i Helsingfors samt medlem i Carl Bildts strategiska rådgivande grupp.

Cecilia Svahn, Ledningsutvecklarna, utbildar under kursen i ledning och stabsmetodik

Cecilia har under 2000-talet utbildat många svenska myndigheter och organisationer i ledning, ledarskap och beslutsfattande genom det egna bolaget Ledningsutvecklarna.

Ida Kullgren, projektledare Myndigheten för samhällsskydd av beredskap (MSB)

Ida driver sedan början av 2022 arbetet med vidareutvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Hon har tidigare arbetat i många år som projektledare inom beredskapsfrågor (till exempel inom försörjningsberedskap och kontinuitetshantering) både på MSB och på Länsstyrelsen Värmland.

På kursen deltar också andra föreläsare från Värmland.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i två steg och genomförs på Dömle herrgård i Deje. Den första delen av kursen genomförs mellan den 21-23 maj och den andra delen mellan den 28-29 maj 2024. Kursen genomförs som ett internat, med övernattning på Dömle herrgård.

Du som är i behov av specialkost meddelar det genom att skicka e-post till anna-karin.klasa@lansstyrelsen.se.

Varmt välkommen, och kom ihåg att du är själv det viktigaste bidraget till en bra kurs!

Anmälan

Du anmäler dig till kursen i formuläret på den här sidan, senast den 15 april 2024. Bekräftelse skickas ut senast den 24 april.

Kursledningen kan behöva prioritera bland inkomna anmälningar för att sammansättningen av kursdeltagare ska bli så bred och så väl anpassad till aktuella övningar som möjligt.

Reflektioner från tidigare deltagare

Erica Andrén, kommundirektör i Grums kommun

Jag deltog i den regionala samverkanskursen hösten 2022 strax efter att jag tillträdde som kommundirektör i Grums. I kommundirektörsuppdraget ställs du för en rad nya utmaningar men för min del var det viktigt att så snabbt som möjligt få en överblick över krishantering i en vidare mening, dels utifrån att vi lever i en orolig omvärld men också för att när en större kris kommer så är tidsperspektivet väldigt snävt och du vinner oerhört mycket på att snabbt kunna agera. Kursen gav mig precis det jag önskade och jag känner mig trygg i min krisledningsfunktion men också vilket stöd jag kan efterfråga av andra aktörer. Jag är supernöjd och kan varmt rekommendera kursen till andra.

John Weslien, Polismyndigheten Region Bergslagen

Samhällsstörningar i olika omfattning kommer att ske oavsett hur mycket vi förebygger. En förutsättning för att kunna arbeta effektivt är att ha kunskap och kännedom om olika aktörers roll och möjligheter. RSK bygger till stor del på samverkan, att lära känna varandras uppdrag och möjligheter för att hantera en samhällsstörning. Förutom ett stort kunskapslyft genom proffsiga föreläsningar är det en kurs där man verkligen lär känna varandra och skapar kontaktvägar som man definitivt har nytta av både i vardagen och vid kris.

Jonas Morin, Stora Enso

Som en stor arbetsgivare så är vi vana att arbeta med vår interna plan för räddningsinsats inom vårt verksamhetsområde. Att dessutom veta hur samhällsresurserna i närområdet arbetar och hur vi kan samverka med varandra är avgörande för ett bra resultat. När världsläget har förändrats så krävs det en större medvetenhet om risker och hur vi gemensamt kan hantera olika situationer med de gemensamma resurser som finns tillgängliga. Kursens upplägg med många intressanta övningar och föreläsningar gav hela tiden nya infallsvinklar i diskussionerna mellan oss deltagare.

Var:
Dömle herrgård, 669 91, Deje
Kostnad:
10 000 kr
Sista anmälningsdag:
15 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss