05 mar 2024 klocka 09.00 - 15.00

I samma landskap - energiplanering och energilandskap

Bild på vindkraft

Den 5 mars bjuder Länsstyrelsen Värmland regionala och lokala politiker och tjänstemän till dialogmöte om hur vi planerar vårt gemensamma energilandskap. Här har du chansen att bidra i arbetet med omställning till ett hållbart energisystem.

Detta är för dig med någon form av ansvar i planeringsprocesser för förnybar energi, så som samhällsplanerare, politiker, sakkunnig eller strateg. Särskilt kommunerna har en svår och viktig roll i dessa processer.

Inbjudan skickas bland annat till de personer som kommuner och andra aktörer har angett som kontaktpersoner i samverkansprocessen kopplad till den regionala vindkraftsanalysen. Tänk gärna efter ifall den även borde skickas till någon annan inom din organisation och vidareförmedla i så fall. Vi har bjudit in samtliga kommuner i Värmland, samt angränsande kommuner. Anmäl er så snart som möjligt för att säkra era platser.

Program

Programmet bygger på de behov och frågeställningar som framför allt kommunerna i Värmland har lyft kring energiplanering och vilken rådighet som finns på kommunal nivå att hantera utmaningarna kring energiomställningen.

Utöver goda exempel och initiativ från värmländska kommuner, så kommer vi också att få höra Magnus Fredricson från Skaraborgs kommunförbund berätta om hur de arbetar strategiskt för att stärka det kommunala handlingsutrymmet och planera gemensamt för sin energiförsörjning. Här kan du läsa mer om detta: https://www.energi.se/artiklar/2023/oktober-2023/kommunernas-plan-for-att-oka-eltillgangen-i-skaraborg/ Länk till annan webbplats.

Vi får även besök av Energimyndigheten som berättar om sina uppdrag kopplade till regeringens stora satsning inom energiplanering med syfte att främja lokal, regional och nationell energiplanering.

Diskussioner och workshops kommer att handla om:

 • Hur olika värden i landskapet kan beskrivas i regional och kommunal energiplanering. Till exempel hur det kommande regionala planeringsunderlaget för vindkraft behöver se ut för att underlätta kommunernas planering. Här kommer även lärdomar att dras från de metodtest som har gjorts av Landskapskaraktärsanalys i Värmland och Dalarna.
 • Kommunernas rådighet och möjligheter när det gäller att skapa incitament för energiomställning och förmedla olika scenarier i medborgardialog kring energiplanering.
 • Kapacitet för förändringsledning och gemensamt lärande.
 • Möjligheter och utmaningar med att beskriva energilandskapet i kartor och GIS.

Dagen arrangeras i samverkan med Glava Energy Center, kopplat till det nya projektet LOKEN där ett flertal kommuner bland annat kommer att arbeta i lokala energiledarskapsgrupper. Vi kommer även att bjuda in brett bland regionala aktörer för att kunna utforska gemensamt utifrån olika perspektiv och kunna ställa frågor direkt till berörda.

Hålltider

 • 8.30: Ankomst och fika.
 • 9.00: Inledning och regional inflygning. Maria Falkevik, Länsstyrelsen.
 • 9.20: Att stärka det kommunala handlingsutrymmet och planera gemensamt för sin energiförsörjning. Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunförbund.
 • 9.40: Regeringens satsning inom energiplanering med syfte att främja lokal, regional och nationell energiplanering. Kristian Schoning, Energimyndigheten.
 • 10.00: Paus.
 • 10.10: Några goda exempel från värmländska kommuner:
  - Karlstad kommuns energi- och klimatplan, Marcus Ekholm.
  - ”Energijägaren” i Forshaga kommun, Örjan Nässlander.
 • 10.40: Panelsamtal - att leda och samordna energiomställningen, perspektiv från kommun, näringsliv, forskning, myndigheter med mera.
 • 11.30: Lunch på Karolinen
 • 13.00: Möjligheter att samla den lokala kraften:
  - Projekt LOKEN, Magnus Nilsson, Glava Energy Center.
  - Lokala energigemenskaper, Leif Tyrén, Coompanion.
 • 13.30: Workshop: att gestalta energilandskapet för planering, beredskap och medborgardialog.
 • 14.50: Summering och utvärdering.
 • 15.00: Mötet avslutas.

Praktisk information

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch. Anmäl dig i receptionen på Länsstyrelsen Värmlands kontor på Våxnäsgatan 5, Karlstad, så kommer vi att visa dig rätt.

Specialkost

Du som har behov av specialkost anmäler det direkt till maria.jepson@lansstyrelsen.se.

Var:
Länsstyrelsen Värmland
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Försäkra dig om att du har fått en bekräftelse på din anmälan till din e-post, annars får du prova att anmäla dig en gång till om du inte har fått en e-postbekräftelse.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 februari klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss