07 nov 2023 klocka 09.00 - 12.00

Nationell samt regional konferens - Barns (o)lika tillgång till rättigheter

Bild på flicka

Med utgångspunkt från barnkonventionens rekommendationer vill vi öka kunskapen om hur man kan motverka diskriminering och hur man kan bidra till att skapa likvärdiga villkor för barn.

Arrangör är Länsstyrelserna och Barnombudsmannen.

Program klockan 09-12

I barnkonventionens artikel 2 framgår att inget barn ska diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor så att alla barn kan få sina rättigheter tillgodosedda. FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro för de stora skillnaderna mellan barn och deras tillgång till sina rättigheter. Under konferensen hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om hur man kan motverka diskriminering och hur man kan bidra till att skapa likvärdiga villkor för barn.

Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt. Programmet består av föreläsningar och panelsamtal. Under konferensen ges möjlighet till interaktivitet.

Anmälan: Anmälan är öppen för alla. Anmäl dig på länsstyrelsernas hemsida, via denna länk senast den 3 november Länk till annan webbplats.. De som anmält sig får en länk som skickas ut via e-post innan konferensen.

Övrig info: Konferensen livetextas och teckenspråkstolkas. Konferensen spelas in och publiceras på Barnombudsmannens hemsida när den är färdigställd.

09.00 Inledning av Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Georg Andrén landshövding i Värmland.

Vad säger FN:s barnrättskommitté 2023 om diskriminering och likvärdiga villkor för/av barn i Sverige. Helen Ronan, jurist Barnombudsmannen.

Vad är diskriminering och hur ser det ut med diskriminering av barn och unga. – vad säger lagstiftningen och statistik med mera - representant från Diskrimineringsombudsmannen.

Barns rätt att inte utsättas för kränkningar och likvärdiga villkor inom skolområdet och folkhälsoområdet - utmaningar och möjligheter. Samtal med Mårten Petterson, barn- och elevombud, Skolinspektionen och representant från Folkhälsomyndigheten.

Så här har vi gjort! – exempel från praktisk verksamhet om hur man kan skapa jämlika villkor för barn och unga:

Grundskolefotboll mot rasismer - Gustavo Nazar. Gustavo har under 14 år, tillsammans med Malmö FF och föreningslivet utvecklat en pedagogisk antirasistisk barnrättsstruktur som idag samlar 40 grundskolor.

Socialkontoret i Lövgärdet – socionom Emma Hellbergh Socialtjänsten i Lövgärdet, Angered som senaste åren arbetat för att öka förtroendet i området – ett arbete som har gett resultat.

Så här ser vi på diskriminering/likvärdiga villkor – barn och unga om deras syn på diskriminering och likvärdiga villkor och vad ”vuxenvärlden” behöver göra för att leva upp till rättigheterna i barnkonventionen - representanter från organisationen ”Knas hemma”.

12.00 Konferensen avslutas

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
03 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss