07- 08 nov 2023 klocka 09.00 - 15.00

GRUF – Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden

Bild på tipp

Länsstyrelsen i Värmland, Halland och Västra Götaland bjuder in dig som arbetar eller kommer i kontakt med förorenade områden till en tvådagars grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden!

Syfte och innehåll

Syfte med utbildningen är att få inblick i några av de mest relevanta delarna av efterbehandlingsprocessen samt att öka kunskapen för att underlätta arbetet med tillsyn på förorenade områden.

Dag ett kommer att ge grundläggande kunskap inom utvalda delar av efterbehandlingsprocessen medan dag två kommer bestå av viss fördjupning inom Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) och provtagningsstrategi.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med myndighetsutövning av förorenade områden. I första hand erbjuds platser till handläggare i Halland, Värmland och Västra Götaland. I mån av plats är deltagare från andra län varmt välkomna.

Om anmälan

Anmälan är bindande. Man kan välja att medverka båda dagarna eller bara en av dem. Antalet platser är begränsat till maximalt 75 personer. Länsstyrelsen förbehåller sig därför rätten att vid behov fördela platserna mellan kommunerna. Ni kommer att få bekräftelse på att er anmälan tagits emot efter att anmälningstiden har gått ut. Om du behöver boende bokas detta på egen hand och ingår inte i deltagaravgiften.

Tider som gäller är: 7 november klockan 09.00-16.30 och 8 november klockan 08.00-15.00. Du väljer och fyller i ett av nedanstående tre anmälningsalternativ (i den grå rutan).

OBS! Kostavvikelser anmäls till rebecca.s.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt vid frågor om anmälan: rebecca.s.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt vid frågor om tillgänglighetsanpassning: matilda.h.lindstrom@lansstyrelsen.se

Dag 1 Tisdagen den 7 november

09.00-09.30 Fika och incheckning

09.30‐09.50 Välkomna och inledning

09.50‐11.50 Ansvarsbedömning

11.50-12.40 Lunch

12.40-13.25 Introduktion MIFO

13.25-13.30 Energipaus

13.30-14.30 Undersökningar och utredningar

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Riskbedömning

16:00-16.30 Uppsamling av frågor samt avslutning

Dag 2 Onsdagen den 8 november

08.00-08.30 Backspegel – sammanfattning och reflektioner från dag 1

08.30-09.15 MIFO – fördjupning

09.15-10.45 MIFO – gruppdiskussioner med case inklusive fika

10.45-11.30 MIFO – diskussion och frågor i helgrupp

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.30 Provtagningsstrategi fördjupning

13.30-13.50 paus (frukt)

13.50-14.45 Provtagningsstrategi fördjupning

14.45-15.00 Avslutning och fika

Var:
Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg. Samtliga deltagare behöver visa giltig ID-handling vid ankomst. Detta beror på säkerhetsläget i omvärlden.
Kostnad:
Deltagaravgiften för utbildningen beror av antalet anmälda deltagare men kommer att vara max 2000 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår.
Sista anmälningsdag:
13 okt 2023

Anmäl dig till dag 1

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 oktober klockan 23.30.

Anmäl dig till dag 2

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 oktober klockan 23.30.

Anmäl dig till dag 1 och 2

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 oktober klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss