Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

07 nov 2023 klocka 09.00 - 13.00

Att fråga om våld och nya föreskrifter för socialtjänst och hälso- och sjukvården samt tandvården

I föreskrifterna HSLF-FS 2022:39 framgår att Socialnämnden ska fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta, våldsutövare och barnen i dessa familjer. Vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barnen i dessa familjer. I samband med att ovan nämnda föreskrifter trädde i kraft skedde ytterligare förändringar och även dessa berörs under utbildningstillfället. Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland arrangerar denna förmiddag tillsammans.

Bild på dockhus

Innehåll

  • Varför är det viktigt att upptäcka våld?
  • Att fråga om våld med hjälp av manualbaserade instrument som FREDA-kortfrågor.
  • Hur skapar vi förutsättningar för att fråga om våld i vår organisation?
  • Övning ger färdighet – prova på att ställa frågor om våld i nära relation.
  • Information om förändringar i föreskrifterna och vad det innebär för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården.

Syfte

Att du som deltar känner dig trygg i att ställa frågor om våld och har den kunskap som behövs för att i ett första skede möta personer som utsatts för våld i nära relation.

Att du som deltar har kunskap om innehållet i föreskrifterna HSLF-FS 2022:39 samt hur dessa kan omsättas i praktiken.

Målgrupp

Främst beslutsfattare, chefer och arbetsledare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård. Även medarbetare som arbetar direkt med klienter, brukare och patienter inom ovan nämnda verksamheter är välkomna.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen rekommenderas det att du genomfört nedanstående utbildning.

Webbkurs om våld:

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (webbkursomvald.se) Länk till annan webbplats.

Datum: 7 november 2023, klockan 09:00 - 13:00

Kost

Det serveras vegetarisk kost under dagen. Anmäl eventuell specialkost eller behov av hjälpmedel till sabina.gomez.jansson@lansstyrelsen.se senast 20 oktober 2023.

Var:
Elite Stadshotellet Karlstad
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 oktober klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss