19- 20 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i SARA och PATRIARK

Enligt HSLF-FS 2022:39 ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld i ärenden som rör våld i nära relationer. Socialnämnden bör, enligt samma föreskrifter, använda en standardiserad bedömningsmetod. Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Uppsala bjuder därför in till en tvådagarsutbildning i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK. Efter genomförd utbildning får du ett diplom. 100%-ig närvaro krävs för att få diplom.

Förutsättningar

 • Det krävs att deltagandet är förankrat hos närmaste chef.
 • Det krävs att minst 3 deltagare från varje kommun/verksamhet genomför utbildningen.
 • Det krävs att varje grupp sitter tillsammans i en fysisk lokal under båda utbildningsdagarna.
 • Det får vara max 5 deltagare i varje grupp.
 • I anmälan ska det framgå vilken grupp du tillhör (ex. Örebro kommun, grupp 1) samt vem som är gruppledare. Gruppledaren är den som kommer få Zoom-länken.
 • Om en verksamhet önskar anmäla fler än fem deltagare behövs det anmälas två grupper med en gruppledare i vardera gruppen (eller fler grupper, fortfarande med minimiantal om 3 och maxantal om 5 deltagare i varje grupp).

Innehåll

 • Teori kring vissa aspekter av våldet i nära relationer.
 • Teori kring hot- och riskbedömningar.
 • Genomgång av manualerna.
 • Teori kring hur arbetet att strukturera en bedömning utifrån de professionella riktlinjerna i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK kan gå till.
 • Praktisk övning i att strukturera en bedömning utifrån de professionella riktlinjerna i riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK.

Syfte

Att du efter genomförd utbildning kan genomföra hot- och riskbedömningar som strukturerats utifrån riskbedömningsmanualerna SARA och PATRIARK.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som inom kommunal eller ideell verksamhet gör hot- och riskbedömningar i ärenden som rör mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer och våld i nära relationer. Utbildningen riktar sig enbart till verksamheter i Värmland, Örebro och Uppsala län.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs det att du genomfört de två nedanstående utbildningarna.

Webbkurs om våld:

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (webbkursomvald.se) Länk till annan webbplats.

Webbkurs heder:

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) Länk till annan webbplats.

Datum: 19-20 oktober 2023, kl.09:00 - 16:00 båda dagarna

Anmälan: Totala antalet deltagare är begränsat till 120 st. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att vid behov fördela platser till utbildningen och återkommer efter sista anmälningsdagen med besked om du fått en plats till utbildningen.

Var:
Zoom
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. OBS! Bekräftad plats kan överlåtas till annan. Ej avbokad plats innan 12 oktober 2023 innebär debitering på 500 kr.
Sista anmälningsdag:
22 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 september klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss