Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 sep 2023 klocka 09.30 - 15.15

Så blir vi bättre på digital delaktighet

Närbild på äldre kvinna som håller i en mobiltelefon.

Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland samlar flera aktörer för att tillsammans skapa ett Värmland som förändrar världen. Vi pratar om digital delaktighet och hur vi motverkar ett digitalt utanförskap.

Under våren har Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland inlett ett samarbete och genomfört en kartläggning för att få en nulägesbild av vilket arbete som pågår för att höja den digitala kompetensen och tillgängligheten till digitala tjänster i Värmland.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till egenmakt och förbättrad service för många. Samtidigt ser vi att den ökade digitaliseringen är på väg att skapa ett nytt utanförskap. För att medvetandegöra och lyfta problematiken med det digitala utanförskapet genomför vi en konferens på temat social hållbarhet och digital delaktighet.

Vi måste våga tänka nytt

Konferensen syftar till att ge insikter kring vad ett digitalt utanförskap till samhällskritiska digitala tjänster får för konsekvenser för enskilda individer. Vilka förutsättningar behöver skapas för att öka tillgängligheten till digitala tjänster?

På konferensen vill vi utmana oss själva att tänka i nya banor och hitta nya vägar kring digital delaktighet. Medan offentliga aktörer samverkar och utvecklar nya tjänster för att skapa förändring, överlämnar vi ofta ansvaret för förståelse och inkludering till den enskilda individen och den enskilda tjänstepersonen.

Hur kan vi, som olika aktörer i länet, tillsammans skapa förutsättningar för att bättre bemöta strukturella hinder och öka tillgängligheten till våra digitala samhällstjänster och betaltjänster?
Under förmiddagen får vi tal del av den senaste kunskapen inom området, för att på eftermiddagen dela upp deltagarna i två workshops med olika inriktningar.

Varmt välkommen till Region Värmlands och Länsstyrelsen Värmlands konferens om digital delaktighet!

Konferensen "Så bli vi bättre på digital tillgänglighet" är en del av Värmlandsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer fakta om konferensen

Målgrupp: I första hand riktar sig dagen till tjänstepersoner, digitaliseringsledare, strateger och IT-utvecklare i offentlig verksamhet, politiker och civilsamhällets aktörer.

Moderator: Terese Raymond, nationell samordnare för DigiDel-nätverket.

Övrigt: Platserna är begränsade och först till kvarn-principen gäller. Förmiddagen kommer att spelas in och kan distribueras senare.

Program

8.45 Kaffe

9.15 Inledning, Terese Raymond, DigiDel

10.00 Forskningsprojektet Cash – Mänskliga rättigheter och social hållbarhet i övergången till ett kontantlöst samhälle, Lena Halldenius, Lunds universitet

10.30 Betaltjänster – inte tillgängliga för alla, Länsstyrelserna Värmland och Örebro

10.55 Kaffepaus

11.15 Hur och varför har det blivit så här? Stefan Johansson, Begripsam

12.00 Goda exempel från Värmland:

  • Digital fixare, Mia Hernell och Robin Backman, Hammarö kommun
  • Torsby DigidelCenter, Peter Ljunglöf, Torsby kommun
  • Digitala utbildningar för äldre/Betaltjänster för alla, SeniorNet och Studieförbundet Vuxenskolan

12.30- 13.30 Lunch

13.30-15.15 Efter lunch delar vi upp oss i två olika workshops. Du gör ditt val av workshop i anmälan. Mer information om varje workshop finns nedan.

13.30 Workshops

Workshop 1

Vad behöver vi för att kunna hjälpa individer att bli digitalt delaktiga? Frida Malinen och David Hanley, Attityd

Workshop 2

Hur och vad behöver vi utveckla för att kunna ta fram digitala tjänster som ökar den digitala delaktigheten?, Stefan Johansson, Begripsam

15.00 Sammanfattning, Terese Raymond

15.15 Konferensen slutar

Välj Workshop

 

Workshop 1:

Ämne: Vad behöver vi för att kunna hjälpa individer att bli digitalt delaktiga?

Workshopledare: David Hanley och Frida Malinen, Attityd i Karlstad.

Målgrupp: Personer som i sin yrkesroll på olika sätt möter personer som befinner sig i digitalt utanförskap.

Syfte: Öka medvetenheten om ansvar och kunskap i frågan om digital delaktighet samt påbörja tankeprocessen i att skapa rätt förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett professionellt sätt.

Workshop 2

Ämne: Hur behöver vi utvecklas för att kunna ta fram digitala tjänster som ökar den digitala delaktigheten?

Workshopledare: Stefan Johansson, Begripsam.

Målgrupp: Personer som i sin yrkesroll på olika sätt designar, kravställer eller utvecklar samhällskritiska digitala tjänster.

Syfte: Öka medvetenheten om ansvar och kunskap i frågan om digital delaktighet och diskutera hur digitala tjänster bör utformas för att kunna användas av alla.

 


Var:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad. OBS! Antalet platser är begränsade.
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri, det bjuds på fika och lunch.
Sista anmälningsdag:
10 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss