22 jun 2023 klocka 12.00 - 15.00

Kom och prata torka

Åkermark uppifrån

Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och LRF bjuder in till en träff för att prata om det aktuella läget kring torkan. Målgrupp för träffen är lantbrukare i länet.

De tre arrangerande organisationerna informerar om olika aspekter av torkans konsekvenser. Även värmländska banker och försäkringsbolag kommer att finnas på plats.

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet deltar med rådgivare på lantbruksdjur och växtodling och ger praktiska tips hur vi hanterar torkan och foderbristen. Vi tittar även på åtgärder och erfarenheter från tidigare år för att minska risken för foderbrist vid torka.

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland berättar om vilka regelförändringar som är genomförda samt vad som gäller för bevattning. Får undantag göras från beteskravet med anledning av torkan?

LRF Värmland

LRF Värmland pratar om det arbete som pågår för att stötta dig som är medlem. De pratar även om hur vi tar hand om varandra och hur vi mår i tork-situationen.

Slakterierna pratar om hur läget är kring slaktpriserna och hur kösituationen ser ut.

Spannmålshandeln pratar om vad man kan se hända med priserna. Vad händer med kontrakten om skörden uteblir. Hur ser det ut runt omkring oss?
Försäkringsbolag berättar om hur olika försäkringsskydd ser ut.

Lätt lunch

Mötet startar med att det bjuds på en kokt korv och tid för diskussion med lantbrukarkollegor.

Anmälan

Anmäl dig senast tisdag 20 juni till LRF:s medlemsservice på: medlemsservice@lrf.se eller per telefon 010-184 40 00.

Mer information

Per Carlsson, LRF Väst, telefon: 070-281 52 48

Om mötet Länk till annan webbplats., LRF:s webb

Välkommen till en eftermiddag tillsammans med branschen!

Var:
Kils arena
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 jun 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss