• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

09- 10 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning och workshop inom dricksvattenförsörjning under höjd beredskap

Bild på vattenglas

Länsstyrelsen bjuder in till utbildning och workshop inom dricksvattenförsörjning under höjd beredskap. 9-10 maj är representanter från Arvika, Eda, Säffle och Årjäng inbjudna.

Denna inbjudan riktar sig till följande målgrupper:

  • Chef teknisk förvaltning
  • Huvudman/VD dricksvattenproducent (om annan än chef teknisk förvaltning)
  • Beredskapssamordnare
  • Handläggare inom miljö/hälsa
  • Jurist

Dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet och ett av våra viktigaste livsmedel, detta ser vi inte minst just nu i Ukraina. Som ett led i att stärka det civila försvaret och skyddet av våra invånare är det viktigt att vi tar fram planer och rutiner för dricksvattenförsörjning så att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även under svåra förhållanden. Detta arbete kommer även kunna stärka krisberedskapen inför fredstida händelser som kan komma påverka dricksvattenproduktionen.

Detta är ett komplext område att verka inom då det berör många olika kompetensområden inom kommunen. En bred representation från er kommun kommer bidra till att stärka skyddet av era invånare och era samhällsviktiga verksamheter. Under de två dagarna kommer teoretiska pass varvas med workshops och diskussioner.

Hör av dig till kontaktpersonen Linn.ekholm@lansstyrelsen.se vid behov av specialkost eller hjälpmedel.

Var:
Scandic Winn Karlstad
Kostnad:
Utbildning, inkl middag och ev övernattning är kostnadsfri. Arbetstid, resor samt andra kostnader som eventuellt uppstår står respektive organisation för.
Sista anmälningsdag:
04 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Önskas middag dag 1? * (obligatorisk)
Önskas middag dag 1?


Önskas övernattning bokas? * (obligatorisk)
Önskas övernattning bokas?


Kontakt