26 apr 2023 klocka 09.00 - 15.45

Värmlands miljö- och klimatdag 2023

Varmt välkommen att delta på Värmlands miljö- och klimatdag 2023. Konferensen är ett forum för erfarenhetsbyte och inspiration kring länets gemensamma arbete med miljömål och klimatanpassning.

Programmet kommer att ta avstamp i genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och de miljööverenskommelser som länets kommuner samt Region Värmland undertecknat. Välkommen!

Program

09.00 Landshövding Georg Andrén inleder

09.15 Röster om hållbarhet

Hör bland annat Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och Nina Eklund, Hagainitiativet om olika aspekter av hållbarhet.

10.00 Fika

10.15 Föredrag – hur stärker vi den biologiska mångfalden lokalt?

  • Hur främjar vi biologisk mångfald och stärker den gröna infrastrukturen i skogen? (Skogsstyrelsen).
  • Grönplanering – hur kan vi arbeta på kommunal nivå med biologisk mångfald, klimatanpassning och folkhälsa? Nya vägledningar från Naturvårdverket och Boverket visar vägen framåt (Nicole Lindsjö och Anki Weibull, Naturvårdsverket).
  • Årets pollinerare 2021 – om hur man lyckats engagera hela kommunens verksamhet i att gynna våra pollinatörer (Olof Persson, Nybro kommun).
  • Bygga i trä – hör om Stora Ensos satsning på produktion av korslimmat trä och om hur Grums kommun använt sig av detta vid sin skolbyggnation.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Fördjupande sessioner

Under eftermiddagen arrangeras olika fördjupande sessioner med olika ämnen. Du har möjlighet att delta vid en av sessionerna, du väljer vilken i anmälan.

  1. Klimatanpassning – inspirationsföreläsning av SGI hur man kan arbeta med naturbaserade lösningar för att åtgärda ras, skred och erosion samt dialog kring utmaningarna med att använda naturbaserade lösningar.
  2. Planering för förnybar energi – dialog om hur behov och förutsättningar för förnybar energi kan matchas på regional och kommunal nivå.
  3. Grön infrastruktur – var finns värdefulla naturområden och spridningsvägar i Värmland och hur kan vi jobba för att stärka dessa områden?

13.55 Modiga beslut – inspirationsföreläsning av Gabriel Wikström

14.15 Fika

14.45 Vägen till ett hållbart Värmland – erfarenhetsutbyte om åtgärder och beslut

  • Kommuner och Region Värmland delar med sig av goda exempel på åtgärder inom sitt arbete med miljööverenskommelserna. Vilka politiska inriktningar har värmländska kommuner tagit för att vi ska kunna nå miljömålen?
  • Karlstads kommuns elevborgarråd för klimatet lämnar över sina åtgärdsförslag till politikerna i Karlstads kommun.

15:45 Konferensen avslutas

Målgrupp

Tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommuner och regionen samt ideella eller privata aktörer som är involverade i eller intresserade av länets gemensamma arbete med miljömål och klimatanpassning.

Anmälan och specialkost

Det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Maten som serveras under dagen är vegetarisk, du som har behov av specialkost anmäler det genom att skicka e-post till margareta.wallsten@lansstyrelsen.se.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 77 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 april klockan 23.00.

Vilken session vill du delta i under eftermiddagen? * (obligatorisk)
Vilken session vill du delta i under eftermiddagen?Var:
Karlstad CCC
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
05 apr 2023

Kontakt