Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 apr 2023 klocka 09.00 - 15.45

Värmlands miljö- och klimatdag 2023

Varmt välkommen att delta på Värmlands miljö- och klimatdag 2023. Konferensen är ett forum för erfarenhetsbyte och inspiration kring länets gemensamma arbete med miljömål och klimatanpassning.

Programmet kommer att ta avstamp i genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen och de miljööverenskommelser som länets kommuner samt Region Värmland undertecknat. Välkommen!

Program

08.30-09.00 Registrering

09.00 Landshövding Georg Andrén inleder

09.15 Värmland i världen – hållbara utmaningar och möjligheter

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och universitetslektor i klimatledarskap, Uppsala universitet

09:40 Om det nationella företagsnätverket som jobbar för att minska näringslivets klimatpåverkan

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

10.00 Fika

10.30 Skogens framtida roll – hur påverkas skogsbruket av nya mål för biologisk mångfald och klimat?

Erik Sollander, skogspolitisk strateg Skogsstyrelsen

Grönplanering – hur kan vi arbeta på kommunal nivå med biologisk mångfald, klimatanpassning och folkhälsa? Nya vägledningar från Naturvårdverket och Boverket visar vägen framåt.

Nicole Lindsjö och Anki Weibull, Naturvårdsverket

Träbyggnation – erfarenheter från Grums skola byggd i korslimmat trä

Magnus Bryske Morin, fastighetschef Grums kommun

Årets pollinerare 2021 – om hur man lyckats engagera hela kommunens verksamhet i att gynna våra pollinatörer?

Olof Persson, kommunekolog, Nybro kommun

12.00-13.00 Lunch

13.00 Fördjupande sessioner

Under eftermiddagen arrangeras olika fördjupande sessioner med olika ämnen. Du har möjlighet att delta vid en av sessionerna, du väljer vilken i anmälan.

  1. Klimatanpassning – inspirationsföreläsning (Per Danielsson, SGI) om hur man kan arbeta med naturbaserade lösningar för att åtgärda ras, skred och erosion samt dialog kring utmaningarna med att använda naturbaserade lösningar.
  2. Planering för förnybar energi – dialog om hur behov och förutsättningar för förnybar energi kan matchas på regional och kommunal nivå.
  3. Grön infrastruktur – var finns värdefulla naturområden och spridningsvägar i Värmland och hur kan vi arbeta för att stärka dessa områden?

14.00 Fika

14.30 Vägen till ett hållbart Värmland – erfarenhetsutbyte om åtgärder och beslut

  • Karlstads kommuns elevborgarråd för klimatet lämnar över sina åtgärdsförslag till politikerna i Karlstads kommun.
  • Kommunerna och Region Värmland delar med sig av goda exempel på åtgärder och politiska beslut inom sitt miljöarbete.

15.30 Summering av dagen

15.45 Konferensen avslutas

Målgrupp

Tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommuner och regionen samt ideella eller privata aktörer som är involverade i eller intresserade av länets gemensamma arbete med miljömål och klimatanpassning.

Anmälan och specialkost

Det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Maten som serveras under dagen är vegetarisk.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.00.
Var:
Karlstad CCC
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
14 apr 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss