• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 apr 2023 klocka 13.30 - 15.30

Vad kostar mitt Vallfoder?

Närbild på majs som växer på ett majsfält.

Under vallsäsongen 2021 räknade 10 värmländska gårdar fram vad produktionskostnaden var för vallen. Vill du vara med och räkna på hur det ser ut för din gård 2023? I så fall är du välkommen på denna uppstartsträff!

Träffen och undersökningen anordnas av Hushållningssällskapet på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. Syftet med undersökningen är att varje deltagare ska få gårdsspecifika resultat som ska kunna jämföras med andra gårdar. Tanken är också att resultatet ska kunna användas för strategiska beslut framåt gällande vallproduktionen. Även näringssammansättningen på vallfodret kommer att analyseras och sättas i relation till bland annat avkastning och produktionskostnad.

Under säsongen noterar varje deltagare antal timmar olika vallmaskiner används, antal ”mantimmar”, dieselanvändning, areal, avkastning samt kostnader för insatsvaror som plast, nät, gödsel och lejda tjänster och så vidare. Dessa data sammanställs gårdsvis, och jämförs sedan med alla deltagande gårdar. Vid en avslutningsträff under hösten 2023 kommer resultaten redvisas och diskuteras.

Observera! Max 20 deltagare. Deltagare från Värmland har förtur.

Medverkande

Rådgivare från Hushållningssällskapet Västra, Niklas Eriksson Ekonom Skara, Anna Hultgren Lantbruksdjur Karlstad och växtodlingsrådgivare.

Var:
Digital träff
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
20 apr 2023
Logotyper för Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Värmland, den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Greppa Näringen.

Anmälan

Anmäl dig till Anna Hultgren på telefon 070-553 68 11, eller via mejl till anna.hultgren@hushallningssallskapet.se.

Om du har frågor hör du också av dig till Anna!

Kontakt