Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23- 31 maj 2023 klocka 00.00 - 00.00

Regional samverkanskurs
- RSK 2023

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till RSK 2023. Kursen vänder sig till dig som ingår i kommunens, regionens eller länsstyrelsens krisorganisation, polisens stab eller yttre ledning, ledningsfunktioner inom räddningstjänst eller samhällsviktiga aktörer och näringslivet.

Syftet med kursen är att genom samverkan bidra till ett tryggare värmland.

Målet med kursen är att du, utifrån din roll, ska få en ökad förståelse för hur vi hanterar en samhällsstörning i värmland, vilken roll och vilka förväntningar som finns på din organisation vid en händelse samt få verktyg för hur du initierar och medverkar till samverkan.

Under kursen kommer vi att gå igenom Sveriges krishanteringssystem, risker och hot i Värmland och världen, vad som ska skyddas vid en kris och vilka som ska agera. Vi kommer lära oss om de lagar och regler som är styrande. Under kursen kommer vi växla perspektiv för att få en förståelse av hur vi samverkar före, under och efter en kris. Vi kommer även att lära oss om stabs- och ledningsarbete. Under kursen varvas teori med praktiska moment och övningar.

Kursen är nätverksbildande och innehåller föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar, även på kvällstid.

Du som deltagare är kursens viktigaste resurs. Utbildningen förutsätter att du bidrar med dina erfarenheter och förbinder dig att närvara under hela utbildningstiden.

Några av våra föreläsare

TOMAS RIES, lektor i strategi och säkerhetspolitik på Försvarshögskolan. Forskare med lång erfarenhet av utrikespolitiska frågor och säkerhetspolitik - huvudfokus på framtida trender inom global säkerhet. Tidigare direktör på Utrikespolitiska institutet i Stockholm, forskare på Försvarshögskolan i Helsingfors och medlem i Carl Bildts strategiska rådgivande grupp. Har en PhD från Graduate Institute of International Affairs, Genève Universitet och en B.Sc. (Econ) från London School of Economics.

CECILIA SVAHN, Ledningsutvecklarna, utbildar under kursen i ledning och stabsmetodik. Har under 2000-talet utbildat många svenska myndigheter och organisationer i ledning, ledarskap och beslutsfattande, genom det egna bolaget CS Ledningsutvecklarna.

PER-OLOV MICHEL, forskar och undervisar inom områdena psykotraumatologi, krishantering, stress och ledarskap. Filosofie doktor, leg. läkare, specialistexamen i psykiatri. Har arbetat som försvarsöverpsykiater vid Försvarsmaktens sjukvårdscentrum samt docent vid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på Oslo universitet.

IDA KULLGREN, projektledare Myndigheten för samhällsskydd av beredskap. Driver sedan början av 2022 arbetet med vidareutvecklingen av Gemensamma Grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Har tidigare arbetat många år som projektledare inom beredskapsfrågor (tex inom försörjningsberedskap och kontinuitetshantering) både på MSB men också på Länsstyrelsen Värmland.

På kursen deltar också andra föreläsare från Värmland.

Men kom ihåg - du är själv det viktigaste bidraget till en bra kurs!

Plats och tid

Kursen är förlagd till Dömle Herrgård i Deje.

Den är uppdelad i två steg som genomförs som internat mellan 23-25 och 30-31 maj 2023.

Var:
Dömle herrgård
Kostnad:
7000 kr exklusive moms
Sista anmälningsdag:
17 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Jag godkänner att Länsstyrelsen Värmland sparar min adress för att kunna skicka information till mig om seminarier och liknande inom krishanteringsområdet. * (obligatorisk)
Jag godkänner att Länsstyrelsen Värmland sparar min adress för att kunna skicka information till mig om seminarier och liknande inom krishanteringsområdet.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss