01 feb 2023 klocka 09.00 - 16.30

Svartsjuka är inte romantiskt

Texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med en dolk rakt igenom.

Den 1 februari håller vi en digital nationell konferens med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Konferensen utgör startskottet för kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, som genomförs för sjunde året i rad.

Dagen bjuder på föreläsningar om forskning på området och lokala exempel på arbete mot våld i ungas relationer.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga exempelvis inom skola, fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, rättsväsende och idéburen verksamhet.

Om konferensen och kampanjen

Konferensen och kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt pågår från den 1 februari till den 31 mars. På kampanjens webbplats kan yrkesverksamma beställa kampanjmaterial som riktar sig till målgruppen unga, med information om våld i ungas partnerrelationer och vart unga kan vända sig om de vill ha råd och stöd. På webbplatsen finns även stödmaterial till yrkesverksamma för att arbeta med frågan lokalt.

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt. Konferensen kommer att teckentolkas, spelas in och textas.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
31 jan 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss