Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 mar 2023 klocka 13.00 - 16.30

Nätverksträff: Cash is queen – eller?

Varmt välkommen till årets första nätverksträff med Ett jämställt Värmland den 8 mars. Nätverksträffen hålls på Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad och är ett fysiskt möte.

Program

13.00 Ankomst och registrering

13.15 Programstart

Lönegapet – Jämställdhetsmyndigheten
Sara Andersson, Senior utredare vid avdelningen Analys och uppföljning

Mellan 2007 och 2020 minskade löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 2021 skedde dock ett trendbrott som innebar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i stället ökade. När det gäller den disponibla inkomsten ligger skillnaden kvar på ungefär samma nivå. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre disponibel inkomst än män. Skillnaden i livsinkomster mellan kvinnor och män beräknas till 6,3 miljoner kronor.

Jämställda pensioner – Sveriges Kvinnoorganisationer
Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad och socialförsäkringar

I Sverige är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Norden, 28 procent. Det visar en ny rapport ”Gender-equal pensions in the Nordics” som gjorts av Sveriges Kvinnoorganisationer. Att pensionsgapet skiljer sig så mycket i de olika nordiska länderna beror på att våra pensionssystem ser olika ut. Att kvinnor utför mer obetalt arbete och oftare arbetar deltid har stor inverkan på svenska kvinnors pensioner, eftersom varje intjänad krona påverkar pensionen i vårt system.

Workshop kring livslång ekonomi – Klara K
Lotta Amnebjer Nordqvist, organisationsutvecklare

Klara K är en ledarskapsbyrå som stödjer, utmanar och utvecklar ledare, ledningsgrupper och styrelser för att vidga perspektiv, integrera värdegrunden i företagskulturen och fördjupa medarbetares engagemang.

Lotta leder dagens workshop kring livslång ekonomi. Kvinnor är inte sämre än män på ekonomi, trots det har kvinnor i Sverige idag en sämre ekonomi än män. Den ekonomiska ojämställdheten är en följd av hur samhället är uppbyggt. För att vi ska ha en chans mot den strukturella ojämställdheten i samhället måste kvinnor få större kunskap om hur de kan påverka sina förutsättningar genom ekonomisk egenmakt.

Ekonomisk egenmakt ökar din makt över ditt liv, din handlingskraft och ger dig möjlighet att bestämma över din framtid. Det ger dig också trygghet om du plötsligt står inför en ny livssituation. Som tur är så är det aldrig för sent att ta makten över sin ekonomi!

I denna workshop arbetar vi med frågor kring jämställd ekonomi och hur vi kan ge oss själva och andra rätt förutsättningar för att ta makten över ekonomin på både kort och lång sikt.

Fika

Fortsättning workshop

16.30 Avslut

Anmäl dig

Anmälan till nätverksträffen via Region Värmland Länk till annan webbplats.

Läs mer om och anslut er till Ett jämställt Värmland Länk till annan webbplats.

Var:
Best Western Hotell Gustaf Fröding, Karlstad
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 mar 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss