Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

28 nov 2022 klocka 09.30 - 15.45

Energisituationen i Värmland — Vad kan vi göra på kort och lång sikt?

Den 28 november arrangerar Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland en regional energikonferens tillsammans med RISE och Glava Energy Center. Vi får en lägesbild över energisituationen, blickar in i framtiden och för ett resonemang kring möjliga åtgärder på kommunal och regional nivå.

Program

09.30 Registrering samt kaffe och smörgås

10.00 Landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson inleder

10.20 Energisituationen i Europa och Sverige —
Hur påverkar det oss här i Värmland?


Stefan Ivarsson, enhetschef RISE Research Institute of Sweden

Henrik Bergström, samhällspolitisk chef Ellevio

Kristian Schoning, projektledare Energimyndigheten

Claes Pile, tillståndsansvarig i projekt Svenska Kraftnät

Anders Åkesson, elnätschef Karlstads El- och Stadsnät

Panelsamtal efter presentationerna

12.00 Lunch

13.00 Har vi el så det räcker i Värmland?


Isac Myrén Andersson och David Olsson, projektledare Glava Energy Center

13.20 Den tunga transportsektorns energibehov i Värmland


Hampus Piehl och Gustav Green, forskare RISE

13.40 Planering för förnybar elproduktion


Britt-Marie Öjstrand, miljö- och byggchef i Årjängs kommun

Petter Wikström, samhällsplanerare Kristinehamns kommun

Ann-Kristine Johansson, projektledare Coompanion Värmland

14:10 Paus

14.40 Hinder och möjligheter för ett hållbart energisystem i Värmland


Magnus Nilsson, vd Glava Energy Center

14.55 Energibesparing, energieffektivisering, nätkapacitet samt förnybar elproduktion — Vad kan vi göra tillsammans för att uppnå ett hållbart energisystem i Värmland på kort och lång sikt?


Panelsamtal med representanter från region, kommun och näringsliv.

15.30 Landshövding Georg Andrén och regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson summerar dagen samt reflekterar kring nuläge och framtida behov

15.45 Dagen avslutas

Önskemål om specialkost eller hjälpmedel


Du som har önskemål om specialkost eller hjälpmedel är välkommen att höra av dig till Maria Jepson, maria.jepson@lansstyrelsen.se.

 

Anmälan till digital sändning

Anmälan till konferensen är stängd, men på grund av att det är begränsat med antal platser kommer vi att sända en enklare sändning av konferensen via Teams för den som vill ta del av dagen.

Anmäl dig till anna.gardin@regionvarmland.se senast fredag 25 november klockan 12.00 för att få tillgång till länken.

Var:
Karlstad CCC
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Anmäl dig

Målgrupp: Beslutsfattare på regional och kommunal nivå. Inbjudan är personlig.
Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 november klockan 23.55.

Kontakt